Nordens välfärdscenter

Nordisk resurbank ska få fler unga att fullfölja sin utbildning

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2012 15:23 CEST

Ett växande antal elever i de nordiska länderna avbryter sin skolgång eller slutar med ofullständiga betyg. Miljonbelopp satsas i olika projekt i var och ett av länderna, samtidigt som kunskapen är liten om vad som egentligen visat sig fungera. För många ungdomar är det början på ett livslångt utanförskap vilket innebär personligt lidande och stora samhällskostnader.

Nordens Välfärdscenter har fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att upprätta en nordisk idé- och resursbank där de mest lovande projekten från de fem länderna presenteras. Tanken är att sprida kunskap om effektiva metoder för att få 16–20-åringar att fullfölja sin utbildning och komma i arbete, samt att samla forskning och kunskap inom området. 

.

 

 

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn. Nordens Välfärdscenter rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen. Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.