Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Nordisk satsning på civila samhället

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 13:47 CET

Nordiska ministerrådet utlyser en ny möjlighet för frivilligorganisationer (s.k. NGO:er) i Östersjöregionen att ansöka om projektmedel inom ramen för det stödprogram som lanserades hösten 2006. Programmet syftar till att stärka det civila samhället i regionen och stimulera ett aktivt regionalt samarbete.

Det så kallade NGO-programmet i Östersjöregionen stödjer trepartssamarbeten med minst en partner från Norden, minst en partner från de baltiska länderna eller Polen och minst en partner från Nordvästryssland eller Vitryssland.

-Intresset för programmet i samband med lanseringen var mycket stort med många ansökningar. Det är tillfredsställande att vi kan erbjuda frivilligorganisationer denna möjlighet att tillsammans utveckla och genomföra konkreta gränsöverskridande projekt, uttalar generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet, Halldór Ásgrímsson.

Programmet bekräftar de nordiska regeringarnas syn på NGO:er och den nyckelroll dessa har för en demokratisk samhällsutveckling:

-Frivilligorganisationer är en vital del av vårt demokratiska samhälle genom att de kan fånga upp viktiga frågor som berör stora grupper och utgöra plattformar för medborgerligt inflytande på samhällsutvecklingen. Programmet ska stärka samarbetet mellan NGO:er, utveckla nätverk och därigenom bidra till en konsolidering av det civila samhället i berörda länder, uttalar Stefan Wallin, Finlands minister för nordiskt samarbete. Finland innehar ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet för 2007.

Programmets budget för 2007 är på cirka 5 miljoner DKK medan individuella ansökningar kan beviljas stöd på upp till 500.000 DKK. Ansökningar tas emot fram till den 2 mars 2007.

Vadim Thelin, projektadministratör, Nordiska ministerrådet
vt@norden.org
+45 33 96 03 27