Statistiska centralbyrån, SCB

Nordisk statistisk årsbok 2003: Sverige är Nordens extrema land

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 10:29 CEST

Sverige är på många sätt det mest extrema landet i Norden.
Sverige har en större andel äldre i sin befolkning än något annat nordiskt land. Livslängden i Sverige är också klart högre än i Danmark, Norge och Finland. Man måste ända till Island för att finna en medellivslängd i nivå med den svenska.

Det är relativt sett färre dödsfall i Sverige till följd av cancer, men det är också en klart mindre andel av befolkningen som röker än i andra nordiska länder.
I förhållande till antal personer över 15 år är det bara i Norge som försäljningen av alkohol är lägre än i Sverige. Finländarnas alkoholförbrukning ligger nästan 40 procent över svenskarnas, och danskarna dricker per person nästan dubbelt så mycket alkohol som svenskarna. Svenskarna äter dessutom mer frukt och grönsaker än andra nordbor.

Hälften av Nordens invandring till Sverige
I förhållande till befolkningens storlek föds det färre barn i Sverige och det görs långt fler aborter än i något annat nordiskt land. De barn som föds i Sverige har också betydligt äldre mödrar än barn i andra nordiska länder.
Det föds flera än det dör i de nordiska länderna, men i Sverige växer befolkningen huvudsakligen till följd av invandringen. År 2002 var nettoinvandringen till Sverige drygt 31 000 personer, vilket är hälften av hela nettoinvandringen till Norden. De nordiska länderna mottog i fjol drygt 60 700 asylansökningar, varav över hälften (54 procent) gällde Sverige, 29 procent gällde Norge, 11 procent gällde Danmark, 6 procent gällde Finland. Island fick nästan inga asylansökningar.

Sverige – lägsta inflationen och högsta skattetrycket i Norden
Sverige har Nordens högsta skattetryck, Nordens lägsta BNP per invånare, men också Nordens minsta utlandsskuld mätt i procent av BNP. Norge är det enda landet i Norden, som netto har tillgodohavanden i utlandet.

Ingen annan befolkning i Norden har de senaste sju åren upplevt så små prisstegringar som svenskarna. Sedan 1995 har konsumentpriserna i Sverige bara stigit med 7 procent, medan de finska priserna har stigit med drygt 12 procent, de danska och norska med omkring 17 procent och de isländska med nästan 29 procent. Tillsammans med Finland har Sverige de lägsta priserna på livsmedel.

Större export till Norden än till Tyskland och Frankrike
Nordisk statistisk årsbok 2003 visar att svensk ekonomi är mer beroende av utvecklingen i de nordiska grannländerna än av utvecklingen i de stora EU-länderna. Sveriges export år 2001, till de övriga nordiska länderna, var således 30 procent större än exporten till Tyskland och Frankrike tillsammans. Detta trots att den tyska och franska befolkningen omfattar över 140 miljoner människor, medan Danmark, Norge, Finland och Island bara omfattar 15 miljoner. Sverige är det enda av de nordiska länderna som exporterar mer till det övriga Norden än till de två stora EU-länderna.

Mer information:
Detta och mycket mer framgår av Nordisk statistisk årsbok 2003, som utges av Nordiska ministerrådet och presenteras vid en presskonferens i Köpenhamn i dag den 10 oktober.

Producent av Nordisk statistisk årsbok 2003 är Danmarks statistik i samarbete med övriga nordiska statistiska centralbyråer.