Vänersborgs kommun

Nordisk UngdomsSymfoniOrkesterFestival 2007

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 11:45 CET

Musikakademi Vänersborg inbjuder till NUSOF - Festivalen 18 - 20 maj 2007.

Festivalen bygger vidare på traditioner från tidigare USOF - festivaler, som har varit stimulerande och uppskattade evenemang under ett stort antal år, fast nu har vi lagt till möjligheten till internationella kontakter.
Festivalen inleds i Vänersborg. En stor konsert hålls under söndagen på Konserthuset i Göteborg och där avslutas också festivalen.

Hämta hem Festivalprogram i pdf-format.PDF
http://www.vanersborg.se/download/18.50526ea71107757229480003245/NUSOF+inbjudan.pdf

Hämta hem anmälningsblankett i pdf-format.PDF
http://www.vanersborg.se/download/18.50526ea71107757229480003244/Anm%C3%A4lningsblankett+NUSOF+2007.pdf
Blanketten är skrivbar på skärmen.