Resegeometri Nordic AB

Nordiska affärsresenärer är splittrade till Ryanairs och Norwegians utspel om lågpris till Asien och USA

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 16:57 CET

I Resegeometris senaste branschmätning (Forecast & Travel Behaviour 2012) har över 3000 Nordiska affärsresenärer, som reser på Asien och Nordamerika, bedömt sannolikheten att de kommer att använda flygbolag med lågprisprofil på långdistanser när eller om detta blir en verklighet.

Baserat på deras erfarenheter av flygbolag med lågprisprofil säger hälften av kunderna bestämt nej i det här avseendet. 38 % säger att det är ganska troligt att de kommer att göra det, och endast 12 % att det är mycket troligt.

– Tveklöst är affärsresenärerna delade i två läger i det här sammanhanget säger Jan Borg vice VD på Resegeometri Nordic AB, och frågan är om lågprisbolagens kalkyler håller för hälften av marknadspotentialen. Enbart ett lågt pris räcker alltså inte för att flörta med affärsresemarknaden på destinationer till Asien och Nordamerika, och en annan relevant fråga är då om dessa flygbolag kan tänka sig att anpassa sin nuvarande lågprisprodukt till affärsresenärernas behov, och hur detta i så fall kan komma att påverka priset.

Mest negativa till att använda lågprisbolag på långa distanser är svenska affärsresenärer där 55 % säger att det inte alls är troligt, och minst negativa hittar vi i Danmark där en något mindre andel (42 %) säger att det inte alls är troligt.

 

 

Fakta om Resegeometri och undersökningen:

Undersökningen ”Forecast & Travel Behaviour 2012” är en av flera oberoende analyser av den Nordiska affärsresemarknaden som genomförs årligen av konsult- och analysföretaget Resegeometri Nordic AB i samarbete med QuickSearch Sweden AB. Undersökningen ingår i Resegeometris undersökningskoncept NBTB (The Nordic Business Travel Barometer), och ger såväl prognoser om framtiden som hur trender och beteenden förändras över tid. Närmare 5000 affärsresenärer och beslutsfattare (i reserelaterade frågor) på Nordiska företag har deltagit i årets ”Forecast & Travel Behaviour 2012”.

Resegeometris verksamhetsfokus är Nordisk reseindustri i ett globalt perspektiv medan Quicksearch har ett bredare branschoberoende perspektiv med både egen mjukvaruutveckling och metod för genomförande av bland annat bransch-, kund- och medarbetarundersökningar.

För mer information:

Jan Borg, Resegeometri                                           Jan Ogner, Resegeometri

+46 (0)739-01 07 22                                                  +46 (0)733-82 88 44

jan.borg@resegeometri.se                                      jan.ogner@resegeometri.se

www.resegeometri.se                                               www.resegeometri.se