Nordens välfärdscenter

Nordiska alkohol- och drogforskardagarna i Stockholm

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2014 11:33 CET

Årets forskardagar fokuserar på bruk och missbruk av alkohol- och drogforskning, det vill säga hur och av vilka används forskning och forskningsbaserad argumentation.

Huvudtalarna vid årets konferens är doktor Alison Ritter (National Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales), doktor Staffan Furusten (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Score) och professor Jeff Collin (Global Public Health Unit, School of Social & Political Science, University of Edinburgh).

Forskardagarna erbjuder nordiska forskare och professionella som jobbar med alkohol- och drogfrågor en arena för diskussion om utveckling och trender i rusmedelskonsumtionen, det förebyggande arbetet och vården. Konferensspråken är engelska och skandinaviska.

De nordiska alkohol- och drogforskardagarna har samlat forskare på området regelbundet redan i 30 års tid. Behovet för ett nordiskt forum för alkohol- och drogforskning är lika stort idag som då forskardagarna ordnades för första gången.

Alkohol- och drogforskardagarna arrangeras av Nordens Välfärdscenter Finland. I samband med forskardagarna ordnar den populärvetenskapliga webbplatsen PopNAD tillsammans med Norden i Fokus ett evenemang om aktuella trender inom drogpolitiken.

Ytterligare information om konferensen hittar du på konferensens webbsida: www.nordicwelfare.org/nadra2014. Följ oss också gärna på Twitter: #nadra2014.


Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.