Finansdepartementet

Nordiska finansministrarna möts i Keflavik 18 maj

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 14:13 CEST

Biträdande finansminister Gunnar Lund deltar i nordiska finansministrarnas möte i Keflavik på Island tisdagen den 18 maj. Ministrarna ska bland annat diskutera en gemensam hållning i alkoholfrågor gentemot EU.

Sverige har föreslagit att de nordiska länderna i EU-sammanhang ska verka för att nollskattesatsen på vin avskaffas och att minimiskatten på alkohol respektive alkoläsk höjs.

Sverige vill också behålla de EU-regler som innebär att endast de varor som en privatperson själv transporterar ska bli befriade från beskattning i hemlandet.

Under mötet ska ministrarna även diskutera frågan om att inrätta ett gemensamt nordiskt skattekontor och en gemensam nordisk skatteportal.


Kontakt
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80

Lennart Lindström
Finanssakkunnig
08-405 14 97
070-561 19 19