2050

Nordiska företag ser affärsmöjligheter med klimatlagstiftning

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2014 08:33 CEST

Nordiska företag identifierar affärsmöjligheter med tuffare krav kring produktmärkning, energieffektivisering och obligatorisk klimatredovisning. En ny undersökning med svar från Nordens 154 största börsnoterade företag visar att näringslivet ser fler möjligheter än risker med striktare klimatregleringar på flera områden.

I konsultbyrån 2050:s nya rapport Successful integration of climate change aspects in Nordic businesses presenteras statistik kring de nordiska företagens syn på möjligheter och risker inom klimatområdet. Företagen som svarat i undersökningen motsvarar hela 85 procent av de nordiska börsernas marknadsvärde.

– Rapportens resultat är oväntade och progressiva. De nordiska företagen ser fler affärsmöjligheter än risker från regleringar på klimatområdet. Det är också anmärkningsvärt att fler företag lyfter utebliven lagstiftning som en stor affärsrisk. Regeringen behöver inte känna nervositet för att regleringar på klimatområdet skrämmer företagen, säger Markus Ekelund vd 2050.

Flest affärsmöjligheter identifieras inom mål för förnybar energi, energieffektivisering och produktmärkningar. De tillfrågade företagen ser också fler möjligheter än risker när det gäller införande av så kallad obligatorisk klimatredovisning, en redovisning av företagens utsläpp som liknar den lagstiftning som Storbritannien införde för några år sedan.

– Statistiken visar att ett hållbart affärsliv är både eftersträvansvärt och lönsamt för de nordiska företagen. Ur ett internationellt perspektiv ligger de nordiska länderna i framkant när det gäller efterfrågan kring regleringar och politiska initiativ på klimatområdet, säger Emma Henningsson, Nordenchef CDP.

Statistiken är framtagen av den internationella organisationen CDP som arbetar för ett hållbart affärsliv. Rapporten och analysen är gjord av 2050, en konsultbyrå som arbetar med klimatstrategier, kommunikationsstöd, beräkningar och nätverksbyggande.

Länk till rapporten:

Successful integration of climate change aspects in Nordic businesses

För ytterligare information, kontakta:

Markus Ekelund, mobil: 070 577 00 97, markus.ekelund@2050.se
Emma Henningsson, mobil: 070 514 57 26, emma.henningsson@cdp.net

2050 Consulting AB arbetar för minskad klimatpåverkan i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv. 2050 hjälper sina uppdragsgivare att klara målen genom klimatstrategier, kommunikationsstöd, beräkningar och nätverksbyggande. www.2050.se