Nordens välfärdscenter

Nordiska Handikappolitiska Rådet kvar hos NVC

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2012 10:01 CEST

Nordiska Handikappolitiska Rådet, NHR kommer att bestå av politiskt oberoende experter. Parlamentariker och funktionshinderorganisationer knyts till rådet genom dialogmöten. Handlingsplanen kommer att förankras i ministerrådet för social- och hälsopolitik och verkställas av NVC. Sektornätverk bestående av ämbetsmän med sektorspecifik kompetens ska bistå NVC i implementeringen.

- Jag är mycket glad och stolt över att NVC får behålla Rådet även fortsättningsvis. Tack vare Rådet har NVC tillgång till bred kompetens och till politiska miljöer som ger oss möjlighet att vara med och forma funktionshinderpolitiken, säger Ewa Persson Göransson, NVCs nytillträdda direktör. Beslutet är speciellt välkommet eftersom vi är färd med att sammanställa flera funktionshinderpolitiska skrifter,  bl. a. en publikation om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och en jämförelse mellan de nationella funktionshinderpolitiska strategierna.

Läs mer om NHRs arbete

 

 

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.

Nordens Välfärdscenters arbete syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.