BioTekPro AB

Nordiska Hygienmässan - Malmö Arena den 25 maj

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 13:25 CET

RentForum AB lanserar för första gången en mässa för alla som arbetar med förhöjda krav på renhet och hygien. Mässan, som är branschöverskridande, riktar sig mot läkemedels-, livsmedels-, medicinteknisk industrin samt sjukvården inklusive vävnadsklinikerna.

RentForum har sedan starten erbjudit kostnadsfri information om renhet och hygien via både web-portal och web-tidningen RenaRum.

”Branschtidningen RenaRum har en trogen läsarkrets och vår annonsförsäljning är stabil. Det är därför en naturlig utveckling för RentForum att ta steget och anordna en mässa för alla leverantörer och användare inom området”, säger chefredaktör Matts Ramstorp.

Nordiska Hygienmässan pågår under en dag, där leverantörerna presenterar sina produkter och tjänster för befintliga såväl som presumtiva kunder.

”Vi har valt Malmö och Malmö Arena med utgångspunkt från den enorma utveckling som finns i regionen. Malmö Arena erbjuder bra lokaler och service, så vårt val av mässplats var naturligt”, fortsätter Matts Ramstorp.

”Ett hundratal företag har bjudits in till Hygienmässan och våra förväntningar på antalet mässbesökare är stora”, avslutar Matts Ramstorp.

RentForum AB är ett helägt dotterföretag till BioTekPro AB. Företagets affärsidé är att vara en kunskapsbank för alla som arbetar under förhöjda krav på renhet och hygien, genom att erbjuda en web-portal med information och vara en länk mellan leverantörer och användare inom läkemedels, livsmedels-, medicinteknisk industri samt sjukvården. Branschtidningen RenaRum, som utkommer med 10 nummer per år är kostnadsfri och distribueras till drygt 7.000 prenumeranter via e-post, främst i de Nordiska länderna.

BioTekPro AB är ett privatägt kunskapsföretag med inriktning att utbilda och vägleda företag och verksamheter som arbetar under förhöjda renhetskrav. Företagets specialitet är renrum och kontrollerade miljöer och alla de olika faktorer som påverkar utfallet under processer i dessa miljöer.

Matts Ramstorp , civilingenjör i kemiteknik, teknologie doktor i tillämpad biokemi och professor i Renrumsteknik och Produktionshygien vid LTH, Lunds Tekniska Högskola, har under mer än 25 år arbetat med renhet och hygien som forskare, konsult och utbildare.
Matts är en välkänd föreläsare och leder regelbundet kurser för såväl större som mindre företag och organisationer i Sverige och utomlands.

Kontakt: RentForum AB, 040 - 13 82 50, mail: camilla@rentforum.net