Svenska kyrkan

Nordiska ledande biskopar på Uppsalabesök

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 16:09 CET

Eva Berglund, pressekreterare, tfn: 018-16 97 94, 0730-20 49 88, Pressjour utanför kontorstid: 018-16 94 75. e-post: eva.e.berglund@svenskakyrkan.se Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se

De nordiska ledande lutherska biskoparna (Nordic Lutheran Primates Meeting) samlades igår torsdag i Uppsala. För första gången deltog en kvinna, biskop Laila Riksaasen Dahl, vice preses i norska biskopsmötet, som representerade norska kyrkan, vid de årliga gemensamma överläggningarna. Ärkebiskop KG Hammar var värd för mötet.

De övriga gästande biskoparna var: ärkebiskop Jukka Parma - Finland, biskop Karl Sigurbjörnsson – Island och biskop Erik Norman Svendsen – Danmark.
Biskoparna samtalade bland annat om kyrka-statfrågan i Norge och Danmark, religionsdialog och partnerskapsvälsignelse.

– Norden är ursprungligen ett kyrkligt begrepp, som tillkom när en nordisk kyrkoprovins skapades 1103. Det är alltid lika gott att få dryfta både dagsaktuella frågor och mer långsiktiga framtidsfrågor. Vi har en nära samhörighet och en stor förståelse för varandras särprägel, säger ärkebiskop KG Hammar.