Vänsterpartiet

Nordiska män mot människohandel för sexuellt utnyttjande

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 16:09 CEST

- Nordiska manliga parlamentariker, bilda ett nätverk mot människohandel för sexuella ändamål!
Det uppmanade Lennart Gustavsson, riksdagsledamot (v), i dagens riksdagsdebatt om Norden.

- I nordiska sammanhang har frågan om människohandel för sexuellt utnyttjande tagits upp många gånger. Bl.a. har Nordiska rådet arrangerat seminarier där mäns ansvar har diskuterats. Detta har skett utifrån det faktum att, som med all handel, bygger utbudet på att det finns en efterfrågan. Och den efterfrågan står vi män huvudsakligen för.

- Vad det ytterst handlar om är att till synes vanliga nordiska män anser sig ha rätt att köpa sig tillgång till kvinnors kroppar. Män som köper sex kommer från alla samhällsklasser. Det är gifta män, ensamstående män, pappor, morfäder, bröder och makar. De fungerar ofta till synes alldeles normalt i samhället.

- Utifrån det faktum att män många gånger är frånvarande i denna debatt togs ett initiativ i våras för bildandet av ett nätverk av manliga riksdagsledamöter. Nätverkets syfte är att i olika sammanhang lyfta debatten, påverka mäns attityder och på olika sätt bidra till kampen mot människohandel för sexuellt utnyttjande. I sanningens namn ska sägas att vi inte i dagens läge åstadkommit alltför mycket, men, helt klart var och är detta ett sätt att försöka göra något. Det intressanta var att män från alla riksdagens partier, i olika omfattning, sagt sig vara villiga att ingå i ett nätverk.

- Nu stundar Nordiska rådets 56:e session och där kommer en mängd parlamentariker från de nordiska länderna att mötas. Jag vill därför uppmana de män som på olika sätt deltar i sessionen att lyfta frågan om att bilda liknande nätverk i sina parlament och kanske på sikt en möjlighet att bilda ett nordiskt nätverk, sade Lennart Gustavsson.

Mer information: Lennart Gustavsson, tel. 070- 343 96 85

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se