Utrikesdepartementet

Nordiska möten i Oslo den 26 - 29 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 10:47 CEST

Eva Franchell
Pressekreterare
08-405 52 25
070-244 18 42

Per Carlson
Ämnesråd
08-405 31 38
070-855 76 61

Lars-Olof Lundberg
Pressråd
08-405 54 54
0708-43 62 71

Den 26-29 oktober äger ett stort antal nordiska möten rum i Oslo. Det är de nordiska regeringarna och parlamentarikerna som samlas.

Statsminister Göran Persson och fjorton andra ministrar, däribland utrikesminister Laila Freivalds och nordisk samarbetsminister Berit Andnor, planerar att delta i mötena.

Statsministern deltar i ett nordiskt-baltiskt statsministermöte den 26 oktober och i det nordiska statsministermötet den 27 oktober.

Den 26-29 oktober har Nordiska rådet sin session i det norska Stortinget. Där kommer de svenska ministrarna att delta i debatten. En rad andra nordiska ministermöten äger rum under samma dagar.

Viktiga frågor som kommer att diskuteras under mötena i Oslo är utvecklingen av det nordisk-baltiska samarbetet, nordiskt samarbete i Europafrågor och arbetet med avveckling av hinder för personers rörlighet över de nordiska gränserna.

Sverige har under år 2003 ordförandeskapet i det nordiska regeringssamarbetet under ett program med rubriken "Integration Norden". Vid mötena i Oslo kommer den svenska regeringen att redovisa de resultat man nått.

Mer information finns under www.ud.se och www.norden.org.