Global Utmaning

”Nordiska röster om Europas framtid” – ny antologi från Global Utmaning

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 11:38 CET

Den ekonomiska krisen i Europa slår hårt även mot Sverige och ändå förhåller sig Sverige och övriga nordiska länder förvånansvärt passiva i den Europeiska debatten.  Krisen i Europa är dessutom i grunden politisk och i behov av ny energi och ett starkare svenskt och nordiskt engagemang.

Det är bakgrunden till antologin ”Nordiska röster om Europas framtid” där tankesmedjan Global Utmaning bett 16 ledande experter på Europeisk politik att fritt formulera sina tankar och idéer om den pågående krisen och vägen framåt.
- Vi vill med den här skriften bidra till en fördjupad och förnyad diskussion och debatt om framtidens Europa – även här i Sverige och Norden. Det säger Kristina Persson, ordförande Global Utmaning.

Bokens redaktörer är journalisterna Rolf Gustavsson och Ylva Nilsson som har en lång och gedigen erfarenhet av att bevaka europeisk politik. I sin inledning ställer de sig frågande till om vi i de nordiska länderna verkligen har råd att ställa oss som åskådare till det som händer i Europa. Med förhoppningen att antologin skall bidra till att ”debatten om Europa får ordentlig fart har de bägge redaktörerna delat in författarnas bidrag i fyra olika dimensioner – lärdomar av krisen, nordens roll, det demokratiska dilemmat och den globala faktorn.
- I partnerskap med högskolor, folkhögskolor och ideella organisationer använder vi nu den här antologin för att skapa dialog och diskussion om framtidens Europa inom ramen för ett projekt vi kallar FuturEroupe, berättar Kristina Persson. Ett projekt som bland annat kommer att resultera i en medborgarskrift om framtidens Europa någon gång under hösten 2013.

Skriften ”Nordiska röster om framtidens Europa” presenteras den 19 februari kl 9-12 vid ett seminarium som inleds av Europaminister Birgitta Olsson på Rosenbad konferens.  

Mer information om seminariet den 19/2: Louise Hertzberg, Norden i Fokus: (+46) 733 27 69 90

Ladda ner skriften ”Nordiska röster om Europas framtid” som pdf!

Här är en förteckning över alla medverkande författare

Mer information om dialogprojektet FuturEurope: http://myfutureurope.wordpress.com/


Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.