Sveriges elevråd – SVEA

Nordiska skolungdomar förenas

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 14:38 CEST

Härom veckan, 30.7-3.8, hölls en nordisk sommarträff i Helsingfors, Finland. Den nordiska sommarträffen ordnades inom ramarna för det nyligen uppstartade Nordiska Skolungdomsnätverket (Nordic School Student Network) NSSN. Nätverket är ett initiativ bestående av nio skolungdomsorganisationer som tillsammans bevakar fler än 300 000 skolungdomars intressen i hela Norden.De nordiska skolungdomarna delar samma värden och ställs ofta inför liknande problem och utmaningar. Beslut som angår utbildning är allt oftare fattade i internationella institutioner, vilket ökar behovet av internationellt samarbete.Under den nordiska sommarträffen presenterade deltagarna de nordiska utbildningssystemen samt funderade kring de olika undervisnings- och utvärderingsmetoder som används idag. Även de bakomliggande orsakerna till de nordiska ländernas varierande PISA-resultat diskuterades. Andra centrala ämnen var demokrati i skolan och vikten av aktivt elevdeltagande i skolans beslutsfattande organ.Den oroande drop-out-statistiken, speciellt i yrkesläroanstalterna, är också ett konstant växande bekymmer i alla nordiska länder. Detta kunde förebyggas med ökade resurser för heltidsstudiehandledare. Vad gäller mobilitet i den nordiska regionen existerar än idag många hinder som försvårar samarbetet, ett problem som NSSN definitivt kommer att sträva efter att lösa.NSSN anser att en jämlik utbildning för alla utgör grundkärnan i samhället. En basprincip i den nordiska välfärdsstatens idé är att utbildning ska vara gratis. Så är dock inte fallet. Studerande är fortfarande tvungna att betala för bl.a. mat, slutexamen, skolböcker, miniräknare och annat behövligt materiel.NSSN kommer att fortsätta arbeta för skolungdomarnas rättigheter i hela Norden.För mer uppgifter:Sveriges Elevråd SVEA

Josephine Bladh

Josephine.bladh@svea.org

+468-56278801Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Malou Zilliacus

malou.zilliacus@skolungdom.fi

+358 40 84 57 990Suomen Lukiolaisten Liitto SLL ry

Antti Melander

antti.melander@lukio.fi

+358Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry

Teemu Kärkkäinen

teemuki@hotmail.com

+358Danske Gymnasieelevers Sammenslutning DGS

Bjarke Rubow

Bjarkerubow@hotmail.com

+45 60 89 35 26Erhvervsskolernes Elev-Organisation EEO

Rasmus Volf

volf@eeo.dk

+45 27 28 59 98Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH)
Thomas Gloy
Tg@handelselever.dk
+45 30 23 55 22


Elevorganisasjonen i Norge EON

Magnus Malnes

magnus.m@elev.no

+47 481 21 907

Apprenticeship Association of Iceland INSÍ

Guđni Rúnar Jónasson

gudni@insi.isJosephine Bladh

förbundsordförande

08 - 562 788 01

josephine.bladh@svea.orgSveriges elevråd - SVEA

ölandsgatan 49a

116 63 Stockholm

T - skanstull

portkod 1597www.svea.org

www.eleva.se

www.taingenskit.nu