Statens Strålskyddsinstitut, SSI

Nordiska strålskyddsmyndigheter ifrågasätter solarier

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 12:02 CET

De nordiska strålskyddsmyndigheterna ifrågasätter i en skrivelse till EU-kommissionen användningen av solarier i kosmetiskt syfte. Detta görs mot bakgrund av en internationellt tillämpad princip att all användning av strålning måste vara berättigad, d.v.s. göra mer nytta än skada.

De nordiska hälso- och strålskyddsmyndigheterna framhåller att ur nordisk synvinkel är det inte rimligt att tillåta solarier som är starkare än tropisk sol. Myndigheterna anser vidare att UV-strålningens sammansättning i kosmetiska solarier inte bör avvika alltför mycket från solens, eftersom det inte är känt om eller hur uppkomst av den allvarliga hudcancerformen malignt melanom är beroende av strålningens sammansättning. Solarier bör även i fortsättningen kategoriseras med avseende på strålningens styrka och sammansättning.

Bakgrunden är att kosmetisk användning av solarier och deras hälsorisker har uppmärksammats av EU-kommissionen sedan flera länder i Europa infört delvis olika restriktioner för solarier och deras användning. Dessutom har hälsoskyddande myndigheter och solarieindustrin olika uppfattning om solariers risker och hur starka solarierna bör få vara. Kommissionen har ställt ett antal frågor till en av sina vetenskapliga kommittéer och inbjudit intressenter att komma med synpunkter på kommitténs utkast till yttrande.

Myndigheterna delar uppfattningen hos EU:s vetenskapliga kommitté att solarieanvändning sannolikt ökar risken för malignt melanom.

De nordiska myndigheterna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige framför gemensamt sin syn på solarier och betonar att man generellt avråder från att sola i solarier för att bli brun. Man delar uppfattningen i EU:s kommitté att unga under 18 år och människor som är solkänsliga (hudtyp I och II) bör avstå från att sola i solarier.

Ytterligare information lämnas av:
Ulf Wester, strålskyddsinspektör, 0730-66 23 38 Ulrika Lyth, informationschef, 08-729 71 28, 073-301 88 09

_____________________

Anders Blixt
Magazine editor
SSI
171 16 Stockholm, Sweden
08-729 71 03
0708-45 28 58