Näringsdepartementet

Nordiska Trafikministrar träffades i Grythyttan

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 11:28 CEST

De nordiska transportministrarna sammanträdde den 9 september i Grythyttan.

Huvuddiskussionen vid mötet ägnades åt transportsystemens möjligheter att stödja den regionala utvecklingspolitiken.

Den regionala utvecklingspolitiken diskuteras i alla de nordiska länderna och står därför högt på den politiska agendan. Ministrarna kunde konstatera att även om det finns skiljaktigheter mellan länderna finns det också mycket som förenar. Bla delar vi problemen och möjligheterna med långa avstånd, områden med låg befolkningstäthet, många små och medelstora städer och dominerande huvudstäder.

De nordiska transportministrarna var vid sitt möte eniga om att funktionella transportlösningar är avgörande för den regionala utvecklingen. Ministrarna betonade också att våra länders gemensamma läge i norra Europa gör det nödvändigt med samarbete mellan de nordiska länderna och övriga Europa för att skapa effektiva transportkorridorer för export.

Alla tjänar på att rörligheten ökar, därför är samarbete på alla ledder nödvändigt. Mellan de nordiska länderna, mellan norden och resten av Europa men också mellan de olika transportsystemen för att hitta det bästa komplementet för regional utveckling och export.

Som exempel på ett bra kraftcenter nämndes bla Öresundsregionen och Haparanda-Torneå. Där har man i arbetet med infrastrukturen lyckats överbrygga de nationella gränserna och fokusera på samhällets utveckling.

Den danske trafikminister Flemming Hansen redogjorde också för arbetet tillsammans med Tyskland för att få till stånd en fast förbindelse över Ferman Bält. Vid mötet hade han de övriga ministrarnas medhåll om att projektet är viktigt också för de övriga nordiska länderna. Ministrarna konstaterade också att trafiksäkerhetsarbetet fortsatt är en prioriterad fråga i samarbetet mellan de nordiska länderna.

Lovisa Lagerström Lantz, Pressekreterare
08 - 405 36 31, 070 - 592 45 46