Miljöstyrningsrådet

Nordiskt e-verktyg ska öka socialt ansvarstagande vid upphandling och inköp

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 19:52 CEST

Ett nytt verktyg som kostnadsfritt ska hjälpa företag och den offentliga sektorn att ta socialt ansvar i sin verksamhet lanseras i Sverige i början av 2011. Verktyget kallas CSR-kompassen och berör framför allt produktionsförhållanden i låglöneländer. Den finansieras av Nordiska ministerrådet och kommer att finnas tillgänglig på alla nordiska språk – i Sverige på csr-kompassen.se.

”Vår ambition är att kompassen ska användas av både privata företag som har produktion i låglöneländer och offentliga upphandlare som köper in dessa varor. Genom att använda sig av den vägledning kompassen ger ska leverantörer till offentlig sektor kunna verifiera att de uppfyller de etiska krav som ställs i upphandlingar”, säger Lisa Sennström, jurist och projektledare inom socialt ansvar på Miljöstyrningsrådet.

Miljöstyrningsrådet kommer att göra en specialversion av verktyget som ska riktas mot upphandlare i den offentliga sektorn i samarbete med den norska organisationen Difi.

”CSR-kompassen är ett led i Miljöstyrningsrådets satsning på sociala frågor. Vi jobbar med hållbarhet där sociala och etiska frågor ingår. Kompassen ska alltså hjälpa upphandlande myndigheter som vill arbeta med socialt ansvar i sina inköp att ställa sociala och etiska krav i sina upphandlingar”, säger Sven-Olof Ryding, vd på Miljöstyrningsrådet.

Tanken är även att underlätta kommunikationen mellan upphandlarna och leverantörerna.

I somras kom en lagändring i Lagen om Offentlig Upphandling som säger att myndigheter, om det är motiverat, bör ta miljö- och social hänsyn vid offentlig upphandling, i motsats till får som det tidigare stod i lagen. Det kan handla om alltifrån att ställa krav på det kaffe som dricks i kommunhuset till leksaker på dagis och gatstenar på torget.

För mer information, kontakta Lisa Sennström; tfn 08-50 10 55 54, e-post: lisa@msr.se
eller Susanne Lång, kommunikationsansvarig; tfn 0708-96 88 81, e-post: susanne@msr.se

Om Miljöstyrningsrådet
Miljöstyrningsrådet arbetar för att bidra till en hållbar utveckling genom att stödja näringsliv och offentlig förvaltning i deras miljöarbete på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt. Miljöstyrningsrådet erbjuder stöd och verktyg för att upphandlare och inköpare ska kunna ta miljö- och sociala hänsyn i sin verksamhet.