Svenska Freds Göteborg

Nordiskt Fredsmöte i Göteborg 27-28 feb,2016 - Nobelfredspristagaren Mairead Maguire i GBG

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2016 12:09 CET

Syfte och bakgrund till Nordskt fredsmöte 27-28 februari 2016

Syftet med den Nordiska Fredsmötet i Göteborg, sista helgen i februari 2016, är att tydliggöra alternativ till militärt tänkande och våld och att fokusera på fred med fredliga medel.

Vi lyfter fram begreppet ”Gemensam säkerhet” från kalla krigets dagar – då Nato- och Warszawapakten kapprustade och 50 000 kärnvapen hotade. Den internationella kommission som Olof Palme ledde försökte skapa alternativ genom förtroendeskapande insatser istället för konfrontation och upptrappning. Då föddes ”Helsingforsprocessen”. Då skapades Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, och många ville stärka FN som medlare och konfliktlösare i världen.

Idag försöker politikerna göra slut på krig med krig. Det gäller Syrien och Mellanöstern, Ukraina, Mali, Afghanistan och Yemen. Ökad makt åt militäralliansen Nato beskrivs som enda lösningen. Krig blir naturligt genom medias rapportering.

Den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget behandlas som en naturkatastrof, men den är skapad av oss människor. Där finns krigen igen. Europa och även de nordiska länderna har deltagit med militär trupp och med vapenförsäljning till de konflikter som skapar flyktingströmmarna.

Vi behöver skapa en ny folkrörelse för fred, sa riksdagens tidigare talman Thage G. Peterson när han talade för Fredsams möte under Göteborgs kulturfestival 2014, när vi firade Sveriges 200-åriga fred.

Talare: Mairead Maguire Nobelsfredspris 1976, Jan Öberg Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning, Anna Ek ordf. i Sv. Freds, Mette Lindgren Helde kommunikation, dialog och konflikthantering, Eva Zetterberg Ordförande Operation 1325, Tomas Magnusson ordf. Sv Freds Göteborg m.fl.

Var med i den nya fredsrörelsen. Vi möts på Ingrid Segerstedts-Gymnasiet. Södra vägen 25, vid Heden i Göteborg 27-28 februari! Välkommen.

Svenska Freds Göteborg är en ideell förening med kansli i sk Hagabiografen, Viktoria huset, Linnégatan 13, Göteborg. Svenska Freds är världens äldsta fredsorganisation från 1880-talet. Göteborgs klubben är mycket aktiv och leds av Tomas Magnusson med en styrelse på 4 personer. Flera av Sv. Freds arrangemang görs i samverkan med det 20 åriga nätverket Fredsam. Fredsam samlar ett 20-tal freds organisationer med olika inriktning och som arbetar mot samma mål, Fred med fredliga medel - Gemensam säkerhet.

Löpande under året finns en programserie sk Vägar till fred med olika intressanta talare varje månad. Lokal är oftast Öppna Mötesplats Göteborg i ABF huset vid Järntorget. Mer information:  www.fredsam.se