Svenska Teknik&Designföretagen

​Nordiskt ingenjörstoppmöte på Grönland

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2017 07:54 CEST

Idag samlas de nordiska teknikkonsultorganisationerna på RiNordkonferensen för att diskutera utmaningar och möjligheter för branschen. Klimatförändringar och miljöpåverkan står högt på agendan.

-RiNord är en viktig mötesplats och plattform för att diskutera gemensamma utmaningar i de nordiska länderna och hur vi tillsammans kan arbeta med att förbättra villkoren för branschen. Det är speciellt viktigt när det kommer till klimat- och miljöfrågor, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

-Våra medlemsföretag har en enorm potential när det handlar om att skapa hållbara samhällen med en minimal klimat- och miljöpåverkan. Det är dock av största vikt att lagar och regleringar fortsätter att anpassas så att drivkrafterna för ett hållbart byggande blir än större, säger Magnus Höij.

Grönland, där ingenjörstoppmötet hålls, har under de senaste tio åren upplevt extrema klimatförändringar. Smältande glaciärer och havsis samt rekordhöga temperaturer är några exempel på miljöpåverkan i det här området. 

För mer information kontakta:
Linnea Kvist, Kommunikationschef, Tel: +46 8 762 66 21

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen
- innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se