Health Consumer Powerhouse

Nordiskt KOL-index visar att Sverige har Nordens bästa KOL-vård

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 11:06 CEST

Pressmeddelande från Health Consumer Powerhouse

2010-09-29

Nordiskt KOL-index 2010:

Södra och Västra Sverige har Nordens bästa KOL-vård

KOL: en växande folksjukdom!

Södra och Västra Sverige placerar sig på en delad första plats när de nordiska ländernas KOL-vård för första gången jämförs med varandra. Via 25 indikatorer indelade i strukturkvalitet, processkvalitet, resultat och tillgänglighet jämförs ländernas regioner med varandra. På tredje plats placerar sig Södra Finland. Lägst poäng fick de norska regionerna Väst och Syd-öst.

Det svenska analys- och informationsföretaget Health Consumer Powerhouse (HCP) har framställt indexet.

KOL är en kronisk lungsjukdom, som nästan bara drabbar rökare. KOL är en av de största folksjukdomarna, inte minst bland kvinnor. Trots att det är relativt enkelt att diagnostisera sjukdomen sker ofta en förväxling med astma eller bronkit. Jämför man ländernas totalresultat så är Sverige vinnare följt av Finland, med Danmark på tredje plats och Norge på fjärde.

– Sveriges topplacering beror huvudsakligen på en jämn och hög nivå i indexets fyra delgrenar, med svenska regioner på förstaplats inom både Processkvalitet och Resultat, säger Arne Björnberg, utvecklingschef på HCP. Som vanligt utgör Tillgänglighet den svenska vårdens Akilles-häl, med region Stockholm som glädjande undantag i KOL-Index.

KOL-index resultat (av 1 000 möjliga poäng)

1 Sverige Södra 792 Poäng

2 Sverige Västra 792 Poäng

3 Finland Södra 784 Poäng

4 Sverige Sydöstra 772 Poäng

5 Sverige Stockholm 769 Poäng

6 Sverige Norra 742 Poäng

7 Finland Norra 728 Poäng

8 Sverige Uppsala-Örebro 718 Poäng

9 Finland Östra 716 Poäng

10 Finland Västra 707 Poäng

11 Danmark Syddanmark 675 Poäng

12 Danmark Hovedstaden 667 Poäng

13 Danmark Nordjylland 644 Poäng

14 Norge Nord-Norge 643 Poäng

15 Norge Midt-Norge 642 Poäng

16 Danmark Midjylland 610 Poäng

17 Danmark Själland 592 Poäng

18 Norge Oslo 584 Poäng

19 Norge Sør-øst 578 Poäng

20 Norge Vest 567 Poäng

Nordiskt KOL-Index har mätt KOL-vården i fyra ”delgrenar”:

  • Strukturkvalitet: ”Hur KOL-vården är organiserad”
  • Processkvalitet: ”Hur man arbetar med KOL-patienter, inkl. medicinering”
  • Behandlingsresultat: ”Vad behandlingen leder till, inkl. förebyggande insatser”
  • Tillgänglighet: ”Vilka är väntetiderna till primärvård och specialist”

Nordiskt KOL-index 2010 har utvecklats med hjälp av ett ovillkorat utvecklingsanslag från läkemedelsföretaget AstraZeneca.

Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård (www.healthpowerhouse.com). Förutom KOL-index framställer HCP i Sverige bland annat Bröstcancerindex, Diabetesindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex och Vårdkonsumentindex samt på EU-nivå bland annat Euro Health Consumer Index, Euro Consumer Heart Index och Euro Diabetes Index.

Nordiskt KOL-index 2010 kan laddas ned från www.healthpowerhouse.com och får fritt användas med angivande av källa.

För ytterligare information

Sonja Lindblad

Pressansvarig

0706 53 83 64

sonja.lindblad@healthpowerhouse.com

Arne Björnberg

Utvecklingschef

0705-84 84 51

arne.bjornberg@healthpowerhouse.com