Justitiedepartementet

Nordiskt ministermöte om flyktingfrågor

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 10:18 CEST

Migrationsminister Tobias Billström står idag värd för mötet med nordiska samrådsgruppen på hög nivå för flyktingfrågor, NSHF. Frågor som kommer diskuteras är bland annat asylinströmningen från Västra Balkan och minderåriga som kommer ensamma utan vårdnadshavare till de nordiska länderna, så kallade ensamkommande barn.

- Situationen i de nordiska länderna skiljer sig åt i vissa avseenden. Men det finns också frågor där vi kan samarbeta och därför är dessa tillfällen viktiga, säger Tobias Billström.

Bakgrund
Sedan 1986 träffas de nordiska regeringarna i NSHF för att samråda kring asyl- och migrationsfrågor. Förutom det årliga ministermötet sker arbetet genom möten på tjänstemannanivå och i arbetsgrupper. Inom ramen för samrådet utbyts information och diskuteras aktuella lagstiftningsprojekt, asylinströmning, återvandring och återvändande, vidarebosättning, arbetskraftsinvandring och integration. Ordförandeskapet växlar mellan de nordiska länderna. För närvarande är det Sverige som är ordförandeland och som också står värd för mötet


Kontakt:
Linda Norberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
070-226 09 04