Riksdagen

Nordiskt samarbete i en ny tid

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 16:14 CEST

Ett antal ledamöter i den svenska delegationen deltog i den inledande generaldebatten när Nordiska rådets 57:e session öppnade i går i Reykjavik. Bland talarna fanns Gabriel Romanus (fp), Lars Ohly (v) och Maria Wetterstrand (mp).

Gabriel Romanus, svenska delegationens ordförande, uppehöll sig vid den dialog som ägt rum mellan de nordiska talmännen och Nordiska rådets presidium om det nordiska samarbetet i en ny tid. Samtalen har resulterat i en överenskommelse där Helsingforsavtalets betydelse understryks liksom behovet av en koordinering av Nordiska rådets och parlamentarikernas möten. I samma dokument framförs att fackutskotten i de nationella parlamenten i högre grad bör involveras i det nordiska samarbetet.

Lars Ohly fokuserade på vikten av att arbeta vidare med jämställdhetsfrågorna i Norden.
– Mönstret är detsamma i alla länder. Fortsatt kraftfulla åtgärder krävs så länge kvinnor och män får olika lön för samma arbete. Välfärden är förutsättningen för tillväxt, men välfärden är bara halv om kvinnor och män inte har lika rättigheter, sade han.

Maria Wetterstrand tog upp de alarmerande rapporterna om klimatförändringarna. Hon uttryckte förhoppningar om att Norden gemensamt skulle försöka avveckla sitt oljeberoende och tog här Island som exempel. Kanske skulle klimatförändringarna i stället för ett hot bli en möjlighet att utveckla nya former för energiutvinning.

För mer information ring:
Gabriel Romanus (fp), 070-595 10 97

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48