Nordens välfärdscenter

Nordiskt seminarium om arbetsmarknaden för personer med funktionshinder

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 10:45 CET

Vad skiljer de nordiska ländernas arbetsmarknadsstrategier för personer med funktionsnedsättning? Vilka konkreta tillvägagångsätt har man valt för att uppnå målen?

Välkommen till nordiskt seminarium kring arbetsmarknaden för personer med funktionshinder.

Bland annat medverkar Thorsten Afflerbach, Head of Social Cohesion and Integration, Council of Europe, Ordförande i LEV, Sytter Kristensen från Nordisk Samarbejdsråd, samt Agneta Gustafsson och Eva Valtersson, från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Vid seminariet lanseras ramverket NQF (National Qualifications Framework) för personer med intellektuella funktionshinder. Ramverket är tänkt att beskriva kunskap, färdighet och kompetens hos bland annat personer med intellektuella funktionshinder. I praktiken kan NQF fungera som ett översättningsverktyg som ger arbetsgivaren en rättvis bild av personens kvalifikationer. Det kan handla om både teoretiska kunskaper och praktiska samt sociala kompetenser där ansvarstagande, självständighet, värderingsförmåga är centrala delar.

Kontaktperson:
maarit.aalto@nordicwelfare.org

Läs mer: http://nordicwelfare.org/Events/Forst-utbildning-sedan-jobb/

Sista anmälningsdatum: 16.4.2012

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.

Nordens Välfärdscenter rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen. Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.