Svenska kyrkan

Nordiskt upprop mot folkmord

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 13:28 CET

I några konfliktområden i världen där vi verkar, ser vi att omvärlden i tid måste kunna förhindra folkmord, krigsförbrytelser och etnisk rensning. Det är en av anledningarna till att Lutherhjälpen/Svenska kyrkan och kyrkliga biståndsorganisationer i Norge, Danmark, Finland och Island gemensamt välkomnar en ny internationell norm som hävdar rätten att beskydda.

De nordiska organisationerna kommer gemensamt att arbeta för att de nordiska ländernas regeringar aktivt verkar för att FN lever upp till ansvaret att ge skydd till civilbefolkningen för att förhindra från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten.

Ansvaret att ge skydd, som den nya normen kallas, omfattar tre ansvarsområden:
- Ansvar för att förebygga genom att angripa både roten till och effekten av internationella konflikter och kriser skapade av människan.
- Ansvar för att svara på mänskligt lidande med skäliga medel, tvingande om så är nödvändiga.
- Ansvar för att fullt ut bistå i att arbetet med återuppbyggnaden, särskilt efter militära interventioner.

De fem organisationerna lägger gemensamt fram ett antal krav till sina regeringar:
- Att de tar starkt avstånd från och inte tolererar överlagda angrepp på civila, eller andra övergrepp av civila i väpnade konflikter.
- Att utveckla förebyggande arbete som den enda säkra strategin för ge skydd och att stärka den egna kapaciteten i det arbetet.
- Att verka för att det internationella samfundet tar ett gemensamt ansvar att stoppa folkmord, krigsbrott, etnisk rensning, brott mot mänskligheten och skydda sårbara grupper, om det förebyggande arbetet misslyckas.

De fem nordiska organisationerna har själva åtagit sig att bland annat:
- Att uppmana sina respektive regeringar att verka för att FN:s säkerhetsråd agerar till skydd för utsatta grupper från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten, och att i riktlinjer tydligt ange vad som är laglig användning av mililtär makt.
- Att verka för att medlemsstaterna i säkerhetsrådet agerar för att skydda sårbara befolkningsgrupper.
- Att själva stärka sin kapacitet i det humanitära arbetet, för att bidra i arbetet att ge skydd till civila.
- Att fortsätta att framhålla vikten av att alltid respektera neutralitets- , opartiskhets- och oavhängighetsprincipen i det humanitära arbetet och alltid framhäva behovet av trygghet, säkerhet och rörelsefrihet.


Not till redaktionen
- Uppropet kan laddas ner i sin helhet från svenskakyrkan.se.
- Svenska kyrkans policychef Karin Lexén talar idag torsdag på Folk och Försvars höstkonferens på temat Säkerhet och utveckling – kommunicerande kärl, idag kl 14


Thomas Ekelund
Pressekreterare
thomas.ekelund@svenskakyrkan.se 0730-233271