Riksdagen

Nordiskt-västnordiskt och Östersjösamarbete

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 14:15 CEST

De nordiska staterna kan med fog hävda att de spelat en större roll än andra när det gäller stödet till Estlands, Lettlands och Litauens krav på respekt för sin självständighet och till att dessa tre grannländer numera har säte och stämma i Europeiska unionen.

– Att Östersjöregionen idag är Europas främsta tillväxtregion är inte enbart det nordiska samarbetets förtjänst, men det utgör en väsentlig del av förklaringen. Att det organiserade nordiska samarbetet därtill avgjort haft den största betydelsen för viktiga miljöinvesteringar, främst genom samarbetsorganet Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) och Nordiska Investeringsbanken, i Östersjöregionen är otvetydigt. Detta spelar en viktig roll för att åstadkomma en varaktigt hållbar utveckling i Norden och dess närområde. Riksdagsledamoten Anita Johansson (s), vice ordförande i Nordiska rådets svenska delegation, anförde detta när Nordiska rådets 57:e session öppnade i Reykjavik.

Samarbetet och rörligheten i Norden har stor betydelse för den ekonomiska utvecklingsnivån i länderna. Den gemensamma servicetjänsten, Hallå Norden, har bidragit till att uppmärksamma vikten av att undanröja gränshinder i Norden och till att Nordiska ministerrådet tagit initiativ i syfte att undanröja eller mildra dessa hinder.

Anita Johansson understryker att det är viktigt att förbättra den ömsesidiga språkförståelsen och uppmanar Ministerrådet att sätta denna fråga högt upp på dagordningen inför nästa år. Här krävs ett samarbete mellan Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet för att nå verkningsfulla resultat.

– Det nordiska samarbetet kan utvecklas och förstärkas. Jag ser detta som en gemensam nordisk uppgift som också gagnar våra grannar utanför den nordiska kretsen. Nordiska rådet är en viktig mötesplats för parlamentariker från Norden, Västnorden och Östersjöområdet. Genom denna mötesplats får vi bred kunskap om våra nordiska grannars politik och samhällsförhållanden, sammanfattar Anita Johansson.

För mer information ring:
Anita Johansson (s), 070-671 04 36

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48