Fältbiologerna

Nordkalk kör sönder sina egna villkor

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2012 08:06 CEST

Fältbiologerna är upprörda över att ingen hänsyn tas när skogsmaskinerna rullar fram och avverkar i områden som Nordkalk lovat att skydda. Vi har varit i avverkningsområdet och sett förödelsen och nu kräver vi att Länsstyrelsen agerar. Avverkningar av det här slaget kan inte få fortsätta, och strider mot de villkor som satts upp.

De avverkningar som redan skett vid Via Appia och Mölner har gjorts utan att ett kontrollprogram upprättats. Länsstyrelsen har krävt att ett kontrollprogram för att förberedelsearbetena upprättas innan Nordkalk sätter igång med avverkningen. Det har inte gjorts och nu avverkar Nordkalk ändå.

- Att avverka utan kontrollprogram i den här känsliga miljön är ansvarslöst, säger Alva Snis Sigtryggsson, ordförande i Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland.

De aktivister som befinner sig på plats i Ojnareskogen från bland annat Fältbiologerna och Skydda Skogen har sett konsekvenserna av avverkningarna med egna ögon. Här har bolagets entreprenör Mellanskog avverkat på den känsliga klintkanten utan att ha följt de anvisningar som bolaget vid förhandlingen i maj uppgav att man upprättat och skulle informera Mellanskog om. Man har inte följt de anvisningarna på klintkanten, då det gällde särskild hänsyn till den falska guldskivslaven. All skog är avverkad och guldskivslaven är helt exponerad för solljus och kommer ha mycket svårt att klara de förhållandena som nu råder.

Likaså har skett vid vägen vid Via Appia. Här skulle karstsprickorna bevaras intakta och skyddsduk skulle läggas ut, men stora delar av karsten är söndermosad och uppkörd i rishögar.

-       Jag blir arg av att se nonchalansen när Mellanskog avverkar för transportbandet, säger Alva Snis Sigtryggsson. Hur kan avverkningen få fortgå när Nordkalk uppenbart bryter mot vad de lovat?

Länsstyrelsen har ansvar för att se till att de naturvärden som finns här i Natura2000-områdena bevaras och att Nordkalks villkor följs. Fältbiologerna menar att det här strider mot vad man lovat och att avverkningarna måste stoppas. Vi har larmat Länsstyrelsen och igår var de på inspektion i Ojanreskogen. Vi kräver nu att Länsstyrelsen agerar och tar det ansvar de tilldelats att kontrollera att villkoren följs.

Förtroendet för Nordkalks miljöhänsyn ligger i botten efter vad vi nu har sett. Hur kan man ge Nordkalk fortsatt förtroende när man ser sönderkörda våtmarker, exponerade sällsynta arter och skogspartier som man lovat bevara nu stå nedsågade?

Bilder från våra upptäckter i Ojnareskogen ligger uppe på Fältbiologernas hemsida. Bilderna är fria att använda. http://faltbiologerna.se/pressmeddelanden/nordkalk-kor-sonder-sina-egna-villkor

Bakgrund:
Ett antal engagerade har sedan början av juli haft ett fredligt stödläger vid det tänkta kalkbrottet i Bunge-Ducker för att visa att Nordkalks planer är oacceptabla och att det bör vara olagligt att bryta kalk i området. Det finska företaget Nordkalk vill bryta kalk på norra Gotland, i ett område som består av unik värdefull natur med 265 rödlistade arter. Ett område som dessutom är tänkt att bli en framtida nationalpark. Ojnareskogen som Nordkalk vill förstöra är också en viktig vattenreservoar för hela norra Gotland. Vatten som riskerar att förstöras och bli odrickbart. Här står konflikten mellan ett fåtal jobb i 25 år eller dricksvatten, natur och turism för all framtid.

Kontakt:

Alva Snis Sigtryggsson, 076-0535242
ordförande i Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland

faltbiologerna.se
facebook.com/faltbiologerna
twitter.com/faltbiologerna 

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.