Nordnet Sverige

Nordnet placerar tidsbundet förlagslån

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 09:25 CET

I syfte att stärka kapitalbasen efter det strategiska förvärvet av eQ Bank och bibehålla flexibiliteten att agera på ytterligare marknadsmöjligheter har Nordnet placerat ett tidsbundet förlagslån med en volym om 100 MSEK.

Nordnet har som vision att bli Nordens ledande bank inom sparande år 2018 och avser växa både organiskt och via uppköp. Genom förvärvet av eQ Bank i juli 2009 blev Nordnet marknadsledande i Finland och största mäklare i antal avslut på de nordiska börserna.

För att stärka kapitalbasen har Nordnet placerat ett förlagslån med en löptid om 10 år och en volym om 100 MSEK. Förlagslånet kan förtidsinlösas av Nordnet efter fem år och löper med en fast ränta om 7,25 procent de första fem åren, för att övergå i en rörlig ränta i den händelse att lånet inte löses in i februari 2015. Öhman Fondkommission har placerat förlagslånet på ett antal svenska institutioner.

För ytterligare information, kontakta:
Carl-Viggo Östlund, vd Nordnet, +46 (0)70-609 58 81
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 300,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.