Nordnet Sverige

Nordnet säljer eQ:s kapitalförvaltning

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 09:18 CET


Nordnet Bank AB:s dotterbolag eQ Bank Ltd. har tecknat avtal om att sälja eQ Asset Management Ltd., eQ Fund Management Company Ltd., eQ Turku Asset Management Ltd. och Active Hedge Advisors AHA Ltd. till ledningen för kapitalförvaltningsverksamheten och Fennogens Investments S.A. mot kontantbetalning av köpeskilling om 3,5 miljoner euro.

Nordnets integration av eQ:s affärsområde online brokerage fortskrider enligt plan. Som tidigare kommunicerats ligger inte eQ:s verksamhet inom kapitalförvaltning inom ramen för Nordnets kärnverksamhet. Med anledning av detta strategiska beslut, ska Nordnet sälja eQ:s kapitalförvaltning och fondverksamhet med 43 anställda till kapitalförvaltningsverksamhetens nuvarande ledning och Fennogens Investments S.A., registrerat i Luxemburg och indirekt ägt av Henrik Ehrnrooth, Georg Ehrnrooth och Carl Gustaf Ehrnrooth.

Kunderna påverkas inte av förändringen. Affären är villkorad av tillstånd från Finansinspektionen i Finland och tillträde av aktierna sker i anslutning till dessa godkännanden vilka beräknas kunna erhållas inom kort.

Som en del i Nordnets strategiska fokus på affärsområdet online brokerage, har eQ under november 2009 även omorganiserat sin verksamhet genom att stänga ner enheterna institutional sales, proprietary trading och analys. I framtiden kommer analystjänster att tillhandahållas genom ett tredjepartssamarbete.

-Genom att fokusera på integrationen av eQ:s framgångsrika internetbaserade värdepappershandel in i Nordnet, kommer vi kunna stärka vårt erbjudande till privatkunderna i Finland. Jag har en stark tro på den finska sparmarknaden, och integrationen av eQ är ett stort steg mot vår vision att bli Nordens ledande bank inom sparande, säger Nordnets vd Carl-Viggo Östlund.

För mer information, kontakta:

Carl-Viggo Östlund
VD, Nordnet
Tel. +46 70 609 5881
Email carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Lauri Lundström
Head of Asset Management
eQ Bank Ltd.
Tel. +358 9 6817 8627
Email lauri.lundstrom@eQ.fi

The Nordnet Group provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We represent creativity and innovation – for the banking services of tomorrow. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet Bank AB is the leading broker in the Nordic region with about 300,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.