Nordnet Sverige

Nordnets nordiska strategi utvecklas bättre än förväntat 

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 13:09 CET

Månadsrapport november månad: Kommentar och statistik om privat-
personers värdepappershandel på Internet

Nordnet - Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige,
Norge, Danmark samt Eurotrade Securities S.A. i Luxemburg

Nordnets nordiska strategi utvecklas bättre än förväntat

· Nordnets marknadsandelsutveckling på Oslobörsen och
Köpenhamnsbörsen har stärkts väsentligt under fjärde kvartalet

· Nordnets kunder i Norge och Danmark står relativt sätt för allt
fler avslut. Nordnets mål om utlandsandel av antal avslut om 25% har
under oktober-november överträffats

· Crossborderhandeln på de nordiska marknaderna överstiger 30%
för Nordnets danska och norska kunder

· Aktiviteten och antal avslut för Nordnet hittills under fjärde
kvartalet överstiger den för tredje kvartalet

· Kundtillströmmningen till Aktiedirekt är fortsatt stark

· Värdepappersbelåningen fortsatte att stiga i november

· Internetmäklarnas marknadsandel av antal avslut var under
november den högsta någonsin på Stockholmsbörsen


"
Vi driver en nordisk Internetmäklare från Stockholm. Vi gör detta genom
en väl utvecklad modell, Nordnet-modellen. Den ger oss konkurrensmässiga
fördelar inom IT, programutveckling, affärsutveckling, administration
och kundservice genom att kostnader och resurser utnyttjas på fler
marknader för en större kundbas. Därmed kan vi ha kunderbjudanden på
flera marknader med konkurrensmässiga fördelar för kunden både
beträffande tjänsten och priset.

Vår nordiska strategi fortsätter att utvecklas väl och har hittills
under fjärde kvartalet utvecklats starkare än förväntat. Marknadsandelen
av antal avslut på Olsobörsen uppgick i november till 5,66% jämfört med
4,52% i oktober och 2,05% i januari. Marknadsandelen av antal avslut på
Köpenhamnsbörsen uppgick i november till 2,81% jämfört med 2,21% i
oktober och 0,71% i januari. Kundtillströmningen är god och förväntas
fortsätta vara god. Konkurrensen från lokala Internetmäklare är ändock
hård men våra konkurrensmässiga fördelar är så betydande att vi tar
marknadsandelar. Utvecklingen under fjärde kvartalet har medfört att vi
går mot en utlandsandel (summa handel från kunder utanför Sverige) av
antal avslut överstigande 30%. Eftersom vi växer även i Sverige är denna
andel ändock svår att kortsiktigt prognosticera. Enligt plan skall vi
lansera en tjänst i Finland under nästa år. Långsiktigt är det därmed
sannolikt att vår utlandsandel kommer att öka väsentligt.

Vi ser ett starkt intresse från våra norska och danska kunder att handla
såväl svenska som andra utländska aktier. I genomsnitt överstiger denna
handel 30% av dessa kunders totala handel. Vi bedömer nu därför att den
s.k. crossborder handeln har en större långsiktig potential än vi
tidigare antagit. I inledningen av nästa år avser vi därför att lansera
ett enhetligt nordiskt och amerikanskt kunderbjudande både genom
webbtjänster och realtidsapplikationen WinTrade. Alla våra kunder i
Sverige, Norge och Danmark (sedermera även Finland) kommer därmed att i
realtid erhålla tillgång till dessa marknader. Vi förväntar oss då att
crossborder handeln kommer att stimuleras ytterligare. Vi utesluter inte
att ytterligare marknader kan komma att läggas till.

Sammantaget under oktober och november har aktiviteten varit högre än
under tredje kvartalet. Hittills under fjärde kvartalet har våra kunder
gjort 9 133 avslut per dag jämfört med 8 069 avslut per dag under tredje
kvartalet. Antalet handelsdagar för fjärdekvartalet är färre än för
tredje kvartalet.

Det relativt starka börsintresset visar sig också i
värdepappersbelåningen som under november ökat ytterligare till över 600
mkr från ca 550 mkr i oktober månad. Jämfört med inledningen av året har
värdepappersbelåningen fördubblats.

Den nyligen lanserade Internetmäklaren Aktiedirekt fortsätter att
utvecklas väl. Antal anmälda kunder på hemsidan överstiger nu 4000 sedan
starten den 22 september.

Aktiehandel via Internet totalt sett fortsätter att stärkas. Under
november månad uppgick Internetmäklar-kollektivets marknadsandel av
antal avslut på Stockholmsbörsen till 22,35%, vilket är den högsta
någonsin. "

Klas Danielsson, VD Nordnet, 08-50633030, 0708-744574,
klas.danielsson@nordnet.se.
Jessica Gertun, marknadschef Nordnet, 08-506 330 30, 0709-697424,
jessica.gertun@nordnet.se.

[REMOVED GRAPHICS]

Tabell 1. Marknadsandelar av antal avslut på Oslobörsen för perioden
oktober 2001 t.o.m. november 2003. E*trade förvärvades under hösten 2002
av Netfonds.
Källa: Nordnet och Oslobörsen

[REMOVED GRAPHICS]

Tabell 2. Marknadsandelar av antal avslut på Köpenhamnsbörsen för
perioden januari 2002 t.o.m. november 2003.
Källa: Nordnet och Köpenhamnsbörsen

[REMOVED GRAPHICS]

Tabell 3. Internetmäklarnas sammanlagda marknadsandel av antal avslut på
Stockholmsbörsen för perioden juli 2001 t.o.m. november 2003. De senaste
två åren har Internetmäklarna ökat sin marknadsandel från 14-15% till ca
22% av antal avslut. Internetmäklarna är: Nordnet, Aktiedirekt, Avanza,
E*trade, Skandiabanken, Stocknet, Netfonds och Länsförsäkringar.
Källa: Nordnet och Stockholmsbörsen