Granskningsnämnden för radio och TV

Nordnytt fällt för osaklighet

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 10:46 CEST

Granskningsnämnden för radio och TV fällde ett inslag i Nordnytt för brott mot kravet på saklighet.

Nordnytt sände den 26 januari 2004 ett inslag som handlade om att skolflyget på Arvidsjaurs flygplats vill utöka antalet flygtimmar. En av de boende i en närliggande by hade startat en namninsamling till stöd för ett krav på begränsningar av flyget. Skrivelsen skickades till miljödomstolen. Efter ett informationsmöte skickades en ny skrivelse, undertecknad av samma personer, där protesten återtogs.

Den person som hade startat namninsamlingen anmälde inslaget.

Granskningsnämnden ansåg att inslaget gav intryck av att anmälaren inte var en av dem som återkallat skrivelsen till miljödomstolen och att han fortfarande var emot utökade flygaktiviteter vid flygskolan. Mot bakgrund av att anmälaren också undertecknat återkallelsen kunde inslaget inte anses återge händelse¬förloppet på ett korrekt sätt. Det stred därmed mot kravet på saklighet.

Granskningsnämnden förelade Sveriges Television att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Beslutet var enhälligt.----

Bakgrund:
Vid prövningen i ärendet aktualiseras bestämmelsen i 6 § i Sveriges Televisions sändningstillstånd att programverksamheten skall bedrivas sakligt med beaktande av att det skall råda en vidsträckt yttrande- och informa¬tions¬frihet i televisionen. Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställ¬ningen skall vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, t.ex. genom att väsentliga uppgifter utelämnas.

-----

Handläggare: Anneli Thunholm, telefon 08-606 79 78