Nordomatic

Nordomatic i stort samhällsnyttigt utvecklingsprojekt på Karolinska Universitetssjukhus

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2018 12:56 CET

Nordomatic kommer att leverera smart fastighetsautomation till den pågående nybyggnationen vid Karolinska Huddinge.

Målet med utvecklingen av Huddinge sjukhusområde är att skapa en hållbar och attraktiv miljö med människan i centrum. Projektet innefattar både en nybyggnad om ca 29 000 kvm samt en ombyggnad av befintliga närliggande 7 000 kvm. I den nya utbyggnaden kommer en ny operations- och interventionsavdelning skapas. Närheten mellan dessa två avdelningar ökar säkerheten och kvaliteten för patienten samt leder till effektivare logistik och flexibilitet i vårdarbetet. Även en ny röntgenavdelning kommer skapas i den nya utbyggnaden.

Nordomatic kommer att leverera automations- och IT-teknik från världsledande leverantörer i kombination med tvärteknisk ingenjörsteknik från Nordomatickoncernen. Genom hög kompetens, organisatorisk styrka samt öppna och fabrikatsoberoende system lägger Nordomatic grunden för en bekymmersfri förvaltning och skapar hållbart värde för fastighetsägaren.

Beställare och kund: Skanska AB
Fastighetsägare: Locum

Nordomatic är en specialiserad tillväxtkoncern med fokus på ’smart buildings’ och energieffektivisering i större fastigheter. Verksamheten startade 1967 och är idag den ledande, oberoende partnern inom fastighetsautomation med c:a 400 medarbetare och en omsättning som överstiger 700 MSEK. Koncernen är verksam i Sverige, Danmark och Norge.