Nordstjernan AB

Nordstjernan förvärvar snabbväxande, lönsamt familjeföretag – transportbolaget Nils Hansson

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 08:45 CEST

Nordstjernan har förvärvat samtliga aktier i det familjeägda transportbolaget Nils Hansson
Nils Hansson har en historia av lönsam stark tillväxt och omsätter ca 500 Mkr

Med Nordstjernan som ägare kommer Nils Hansson att fortsätta sin expansion inom europeisk vägtransport
Tidigare ägaren Roy Hansson och hans hustru Annika kvarstannar i organisationen och Roy Hansson kommer utöver en operativ roll även att ingå i styrelsen

Nordstjernan förvärvar samtliga aktier i Nils Hansson av Roy Hansson som tillsammans med sin hustru Annika drivit verksamheten sedan 1987 då de övertog den från Roys far. Verksamheten omsatte då 14 Mkr och har sedan dess vuxit till i nuläget ca 500 Mkr. Nils Hansson har vuxit med 15% per år senaste 7 åren och är Sveriges största speditörsoberoende vägtransportföretag. Bolaget utsågs till Årets Transportföretag 2004. Med 380 anställda och huvudkontor i Ljungbyhed är Nils Hansson Klippans kommuns största arbetsgivare.

”Nils Hansson har stora tillväxtmöjligheter och jag är glad att kunna lämna över stafettpinnen till någon som kan ta vara på möjligheterna på bästa sätt. Vi har varit måna om att hitta en kompetent och långsiktig ägare med rätt värderingar. Jag är övertygad om att Nordstjernan är en perfekt ägare för nästa steg i Nils Hanssons utveckling”, säger Roy Hansson.

”Nordstjernan är ett familjeföretag, och det känns därför roligt att köpa ett annat familjeföretag. Nils Hansson är ett välskött kvalitetsföretag med en imponerande tillväxthistorik, och vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen och satsa på lönsam tillväxt”, säger Nordstjernans VD Tomas Billing.

”Det är spännande att få Nordstjernan som ägare, inte minst eftersom det ger oss finansiella muskler för en stark expansion. Vi har mycket nöjda kunder och upplever en ständigt ökad efterfrågan. Med Nordstjernan som ägare får vi ännu större möjligheter att leva upp till kundernas förväntningar och att fortsätta växa”, säger Nils Hanssons VD Jan Kilström.

Parterna har överenskommit om att inte offentliggöra köpeskillingen. Affären fullföljs när Konkurrensverket givit sitt icke-ingripandebesked.

Tomas Billing
Verkställande Direktör, Nordstjernan
Roy Hansson
Fd ägare Nils Hansson
Jan Kilström
Verkställande Direktör, Nils Hansson

Frågor besvaras av:
Tomas Billing, telefon 08-788 50 18 eller 070-666 33 46
Roy Hansson, telefon 0435-269 08 eller 070-977 33 30
Jan Kilström, telefon 0435-269 61 eller 070-977 33 07

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska
företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. www.nordstjernan.se.

Nils Hansson är ett familjeägt svenskt transportföretag med en omsättning på ca 500 Mkr. Verksamheten omfattar svensk inrikestransport och utrikestransporter inom Europa. Bolagets ledord är ansvarskänsla och engagemang. Bolaget är kvalitets- och miljöcertifierat. www.nilshansson.se.