NCC AB

Nordstjernan utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i NCC

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 11:51 CET

Ledande befattningshavare inom NCC har erbjudits möjlighet att förvärva köpoptioner i NCC. Säljare är NCC:s huvudägare Nordstjernan.

– Nordstjernan har vid ett antal tillfällen erbjudit ledande befattningshavare en möjlighet att förvärva optioner på NCC-aktien. Eftersom Peter Wågström nu till årsstämman i april tar över koncernchefspositionen är det logiskt att ett sådant erbjudande förnyas, säger Tomas Billing, vd i Nordstjernan och styrelseordförande i NCC.

NCC:s tillträdande koncernchef Peter Wågström har förvärvat optioner, som ger rätten att förvärva totalt 15 761 aktier.

De utfärdade optionerna har löptid på 3,3 respektive 5,3 år med lösenperiod våren 2014 och våren 2016 till kurs 200 respektive 250 kronor. Som grund i avtalen ligger stängningskursen för NCC B per den 14 februari. Stängningskursen var då 169,50 kronor.

Sammanlagt omfattar de utfärdade optionerna 51 223
aktier av serie B i NCC AB per den 14 februari 2011.

En mer detaljerad insiderredovisning går att följa på NCC:s webbplats:
www.ncc.se/insiderredovisning

För frågor, vänligen kontakta:
Tomas Billing, vd Nordstjernan, tel +46 (0) 8 788 5018, +46 (0) 666 33 46
Annica Gerentz, kommunikationsdirektör NCC, tel +46 (0) 8 585 52204, +46 (0) 70 398 42 09


NCCs presstelefon: 08-585 519 00, E-post:
press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2011 kl. 11.45.

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på
www.ncc.se/press

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2010  en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.