Adamo Bredband

Nordvästra Stockholm håller hög fart

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 08:00 CEST

Utbyggnaden av lokala stadsnät för digitala tjänster sker i rask takt i nordvästra Stockholm. Medan huvuddelen av sveriges ca 1.5 miljoner bredbandsanslutna hushåll har tillgång till 0,5 - 2 Mbit/s, levererar nu spanska Adamo 100 Mbit anslutningar till tusentals boende hos Järfällahus, Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem i nordvästra Stockholm.

Den nya bredbandsutbyggnaden görs via nya nät som dras med optisk fiber till radhus och lägenheter. Fibern dras i ett första skede fram till varje fastighet och anslutningen till lägenheten görs sedan efter beställning från hyresgästen. Bostadsbolagen äger nätet och hyresgästerna kan välja olika tjänster från flera leverantörer. Spanienbaserade Adamo Bredband erbjuder internet och ip-telefoni, på sikt väntas även flera aktörer i näten, t.ex TV-kanaler.

Stockholmshem satsade först på Rinkeby
Stockholmshem byggde först nytt bredbandsnät till 500 lägenheter i Rinkeby och siktar på att kunna erbjuda samtliga 31 500 lägenheter på sikt.

Fler än 10.000 lägenheter berös
Efter starten i Rinkeby planeras för vidare utbyggnad för ytterligare 5 600 lägenheter i Hässelby och Blackeberg. Utbyggnaden sker i samarbete med Stockholms stads övriga två bostadsföretag, Svenska Bostäder och Familjebostäder.

Alla lägenheter och lokaler i Vällingby, Grimsta och Vinsta är anslutna till bredbandsnätet Vällingby Nät. Den första etappen av utbyggnaden sker på Järvafältet, där Svenska Bostäder har 9 000 lägenheter och lokaler. Det är ett helt nytt nät med mycket hög kapacitet. .

Bredband gör lägenheterna attraktivare
Samtliga bostadsbolag har höga ambitioner om utbyggnaden. Till exempel är Svenska Bostäders ambition att företagets samtliga 43.000 lägenheter och lokaler skall vara uppkopplade till år 2009. Att satsa på bredband är ett sätt för bostadsföretagen att göra bostäderna attraktivare för hyresgästerna, säger samtliga.

Järfällahus ansluter i Söderhöjden, Sångvägen, Dackehöjden och Tallbohov. Järfällahus’ bredbandsinstallationer i Ulvsättra och Östra Polhem påbörjades i våras och ca 700 lägenheter har anslutningsmöjlighet, varav ca en tredjedel har kopplat upp sig. I september lanserades andra etappen. Från och med oktober och fram till årsskiftet kopplas Sångvägen, Söderhöjden, Dackehöjden och Tallbohov in.

Information på fem olika språk samt tolkar närvarande
De aktuella utbyggnadsområdena bebos av människor med många olika språkbakgrunder. Därför skickas information ut på fem olika språk, och informationsträffar hålls med tolkar närvarande, så att samtliga kan ta till sig möljigheterna.

Vi är inriktade på att leverera den billigaste bredbandsanslutningen, säger den Spanienbaserade svenske entreprenören Fredrik Gillström, som startade det snabbväxande Adamo Bredband S.L för ett och ett halvt år sedan och som är en av de utvalda internetleverantörerna i bostadsbolagens stadsnät. Företagets vision är att erbjuda både billigt bredband, ip-telefoni och en intressant arbetsplats för svensk kvalificerad personal i Barcelona.