Sun Microsystem AB

Norge lanserar världens första webb 2.0 baserade myndighetsportal med hjälp av Sun Microsystems

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 15:51 CET

eNorway 2009 bygger på en heltäckande lösning från Sun med ”single sign-on” (SSO) för samtliga norska myndighetstjänster över Internet

Norska regeringen har driftsatt ett system som utgör grunden för "eNorway 2009", en portal som ger landets medborgare webbåtkomst till alla offentliga tjänster. Systemet som ligger till grund för den nya portalen baseras på teknik från Sun Microsystems, bland annat operativsystemet Solaris 10.

Den nya webbportalen, som i hög grad kan personifieras, baseras på Sun Java Enterprise System, Suns lösningar för identitetshantering samt UltraSPARC T1-baserade Sun Fire servrar med Solaris 10. Via den heltäckande onlineplattformen kan man rösta, betala skatt, söka bidrag, hantera fordonsregistret, kommunicera med tjänstemän och utföra andra medborgerliga tjänster. Användningen av Solaris, baserad på öppen källkod, främjar framväxten av ett ekosystem med oberoende mjukvaruföretag i takt med att portalen utökas med fler tjänster.

"Det är ett viktigt mål för de norska myndigheterna att underlätta det dagliga livet för sina medborgare och därmed främja tillväxt och välfärd. Portalen - kallad "MinSide" - ger en koordinerad digital tjänst över hela sektorer och nivåer inom den offentliga administrationen. Samtidigt vi får en mer kostnadseffektiv offentlig sektor”, säger Heidi Grande Røys, Norges förnyelse- och administrationsminister. "Vi vill ge våra medborgare en säker, enkel och personifierad digital portal till alla offentliga tjänster."

I samarbete med systemintegratören Software Innovation ASA, lanseras MiniSide med sex delsystem för säker, webbläsarbaserad åtkomst till sjukvård, skatt, fordonsregister, bidrag, studielån med flera offentliga tjänster. Delar av portalen baseras på Sun Java System Portalserver som ger en personligt anpassningsbar portal med säker inloggning. Därmed får man en webbplats med skräddarsydda tjänster och information för enskilda medborgare. Dessutom håller Java System Calendar Server reda på schemalagda transaktioner som årliga registreringar eller betalningar och Sun Java System Messaging Server Quick Start Service ger ett e-postsystem där olika tjänsteleverantörer kan kommunicera med medborgarna.

Ett säkrat land
Sun Java System Access Manager ger ”single sign-on” (SSO) för tjänster som involverar flera olika myndigheter. Den bygger på autentisering och regelstyrd auktorisation enligt de öppna standarderna Liberty och SAML. Därmed kan Norge inom ramen för ett och samma system säkra tusentals applikationer och hundratals tjänster. Dessutom kan myndigheter med specifika krav på skydd av sin information dra nytta av de avancerade säkerhetsfunktionerna hos Solaris Trusted Extensions, något som tidigare endast funnits i högt specialiserade operativsystem eller hårdvaror.

”Norska myndigheter har tagit ledningen när det gäller att använda teknik för att förbättra landets tillväxt och välfärd”, säger Bert Rubaszkin, teknikchef hos Sun Microsystems. "Vår identitetsadministration och Sun Java Application Plattform ger minskade kostnader och lägre komplexitet samtidigt som det möjliggör en öppen och transparent kommunikation mellan myndigheter och medborgare."

För mer information om eNorway och MinSide, se www.norway.no

Om Java Enterprise System
Java Enterprise System är ett öppet standardbaserat mjukvarusystem med en uppsättning branschledande delade nätverkstjänster i en integrerad enhet med en förutsägbar lanseringscykel. Den utgör ett strategiskt fundament i Suns mjukvarustrategi. För mer information om Java Enterprise System, se www.sun.com/software/javaenterprisesystem


För mer information, kontakta:
Marie Anderby Jonsson, Sun Microsystems
08-631 10 00
marie.anderbyjonsson@sun.com


Med visionen - "The Network is the Computer" - leder Sun utvecklingen av öppna teknologier som driver världens viktigaste marknader. Suns filosofi att dela med sig av innovationer för byggande av nätverk mellan människor är inledningen på nästa stora steg: Deltagandeåldern. Sun finns i över hundra länder och på nätet på adressen http://se.sun.com

Pressmeddelanden, bildarkiv och möjlighet att beställa produkter för test finns under http://se.sun.com/press Bildarkiv finns under http://photos.sun.com