Utrikesdepartementet

Norge och Sverige bistår FN med förband till Darfur

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 11:08 CEST

Norge och Sverige kommer att anmäla ett gemensamt ingenjörsförband till FN:s och Afrikanska Unionens (AU) hybridstyrka i Darfur, Sudan (UNAMID). Den svensk-norska insatsen planeras för en period om högst tolv månader och ambitionen är att styrkan skall vara på plats vid årsskiftet.

- Det är viktigt för Norge och Sverige att bistå FN i det fredsfrämjande arbetet i Darfur. Att framsteg görs i de politiska samtal som nu förs mellan parterna i konflikten är avgörande, säger den svenska och norska utrikesministern Carl Bildt och Jonas Gahr Støre.

Förenta Nationerna förbereder en internationell styrka i samarbete med AU för att bidra till omvärldens ansträngningar att lösa Darfurkrisen.

FN:s säkerhetsråd antog den 31 juli enhälligt resolution 1769 (2007) som auktoriserar en gemensam FN/AU-insats i Darfur (UNAMID) för en inledande period om tolv månader. Insatsen kommer att omfatta ca 26 000 personer, varav ca 19 500 skall vara militär personal. UNAMID kommer därmed att utgöra FN:s största pågående fredsfrämjande insats. Styrkans huvuduppgift är att skydda civila och stödja genomförandet av Darfur Peace Agreement.

Parallellt pågår fredsförhandlingar under ledning av de bägge sändebuden Salim Ahmed Salim (AU) och Sveriges f.d. utrikesminister Jan Eliasson (FN).

Ett slutgiltigt beslut om att sända väpnad trupp förutsätter riksdagens medgivande. En proposition planeras till slutet av september.


Kontakt:
Sara Malmgren
Pressekreterare hos Carl Bildt
08-405 49 39
0703-47 97 88
sara.malmgren@foreign.ministry.se

Torgeir Larsen
Pressekontakt for Jonas Gahr Støre
+4791612948
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressmeddelande: Carl Bildt välkomnar FN-resolution om fredsfrämjande insats i Darfur (http://www.regeringen.se/sb/d/9381/a/85949)
-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Norges utrikesministerium (http://www.regjeringen.no/en/dep/ud.html?id=833)
Afrikanska Unionen (http://www.africa-union.org/)