Båstads kommun

Normerna för enskilda väghållare förändras i Båstad

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 11:19 CEST

Beslut är nu taget i kommunfullmäktige om en förändring av normerna vad gäller driftsbidrag till enskilda väghållare.

– Målet med förändringsarbetet har varit att få ett transparent och tydligt system som alla inblandade parter kan förstå och hantera, vilket vi nu också anser att vi fått, säger Håkan Pettersson, gatu- och trafikingenjör på Båstads kommun.

De stora skillnaderna i förhållande mot nuvarande normer är att:

”Driftsbidraget baseras på väglängd, en viss summa per meter väg, för samtliga enskilda väghållare, oavsett om de är belägna inom eller utom byggnadsplaneområde. Dock ej samma belopp per meter väg för de två olika kategorierna”

”Samma beräkningsgrund för enskilda vägar inom byggnadsplaneområde oavsett vad som idag sägs om permanent-/fritidsboende. ”

Kommunen planerar att kalla alla enskilda väghållare till ett gemensamt informationsmöte under hösten. Där kommer mer detaljerad information om vad normerna innebär att ges. Möjlighet till diskussion i stort om enskild väghållning kommer också att finnas.

Kontaktperson

Håkan Pettersson

Gatu- trafikingenjör

hakan.pettersson@bastad.se

Tfn: 0431-77661