Stockholms stad

Norra Djurgårdsstaden blickar in i framtiden med arbetet i Södra Värtan

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 16:13 CET

Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden tar form och i samspel med hamnen växer staden ner till vattnet. Kvarteren anpassas för cykel och fotgängare. Taken i denna urbana stadsdel ska användas som aldrig tidigare, många förslag innehåller växthus, trädgårdar och gemensamma takterasser. Sedan i våras är det klart vilka byggherrar som ska bygga första etappen. Nu har arkitektkontoren och deras bidrag utsetts. Södra Värtan är också ett av fem projekt som nominerats till Planpriset 2016.

Med ett läge alldeles intill havet, med passagerarfärjor runt knuten och breda livfulla kajstråk kommer den nya stadsdelen att bli väldigt publik. Idag passerar ca 4 000 personer per dag med färjorna. Öppna bottenvåningar planeras in tidigt för att restauranger, caféer och andra verksamheter ska kunna ta plats. En större park, torg och ett stort utomhusbad ska också finnas i Södra Värtan.

- För att få en markanvisning i Södra Värtan ger staden pluspoäng för inslag av både social och ekologisk hållbarhet. Det är viktigt att vi fortsätter att höja ambitionsnivån vartefter som Norra Djurgårdsstaden planeras och byggs, säger Malin Klåvus, ansvarig planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Cykel ges prioritet
I Södra Värtan ges bilen en låg prioritet. Garagen under husen byggs ihop och ges åtkomst endast från huvudstråken. Lokalgatorna kommer att bli i det närmaste bilfria och ska till en större del kunna användas för aktiviteter och rekreation. Det ska vara enkelt att parkera sin cykel, byggherrarna ska ge plats för 2,5-4 cykelplatser per 100 kvm boyta. En av byggherrarna planerar för ett cykelkök, en plats där man kan hjälpas åt att laga och fixa med sina cyklar.

Odling på tak
Flera byggherrar planerar för att boende ska kunna odla på tak och gårdar. Solpaneler integreras på nya effektiva sätt i kvarteren. Byggherren TB Projekt Väst med arkitekterna Kjellgren och Kaminsky Arkitekter har ritat in en restaurang i två våningar på taket där en av våningarna avsätts för odling. På så sätt blir restaurangen självförsörjande på många av råvarorna.

Föränderlig fasad
Byggherren Abacus och FOJAB arkitekter har gått vidare med ett bostadsprojekt, där konst och arkitektur integreras interaktivt. I förslaget ska boende erbjudas att själva måla fasaden i anslutning till sin bostad som kommer innebära en föränderlig fasad över tid.

Byggstart 2019
1 800 lägenheter och ca 6 000 nya arbetsplatser byggs i Södra Värtan. Första detaljplanen går ut på remiss och samråd vid årsskiftet. 16 olika byggherrar är engagerade i den första detaljplanen som väntas antas under våren 2018. Byggstart för bostäderna är 2019 och första inflyttning år 2021.

Staden kommer i samband med detaljplanesamrådet kring årsskiftet att arrangera en utökad medborgardialog om de offentliga platserna och hur vi kopplar ihop Södra Värtan med Gärdet.

.

.