Stockholms stad

Norra Djurgårdsstaden får pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 20:30 CET

I konkurrens med andra stadsutvecklingsprojekt i världen har Stockholm och Norra Djurgårdsstaden vunnit pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt i tävlingen C40 Awards. Priset delas ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40, Cities Climate Leadership Group, ett nätverk med stora engagerade städer runt om i världen.

- C40 Awards uppmärksammar städer som tar sig an det svåra arbetet att verkligen göra något för att påverka klimatförändringarna, och som visar upp verkliga resultat. De lösningar som lyfts fram i de olika priskategorierna fungerar som modell för andra städers arbete, säger Michael R. Bloomberg, ordförande för styrgruppen i C40 och FN:s särskilda sändebud för städer och klimatförändringar.

Norra Djurgårdsstaden är anpassad för framtida klimatförändringar där biologisk mångfald och ekologiska värden värnas och stadsdelen byggs resurssnål och med låg miljöpåverkan. Målet är att Norra Djurgårdsstaden ska vara fossilbränslefritt och påverka klimatet minimalt.

- Priset är ett kvitto på att Stockholm ligger i framkant i arbetet för en hållbar utveckling. Världens städer står idag för cirka 70 procent av alla klimatutsläpp, samtidigt är det städerna som allt mer står för de mest innovativa och progressiva lösningarna på framtidens stora klimatutmaningar. Stockholm har som mål att vara en fossilbränslefri stad till år 2040 och Norra Djurgårdsstaden och de smarta lösningar som finns i stadsdelen är en viktig pusselbit i det arbetet, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

En av Stockholms stads strategier är att jobba med hållbarhetsprofilerade områden som kan pröva vad som är möjligt i dagsläget och vilka gränser som går att tänja. De krav som ställts inom energiområdet, för grönytor, dagvattenhantering och trafikplanering i Norra Djurgårdsstaden har nu blivit standard i övriga Stockholm som ska vara en fossilbränslefri stad 2040.

I Norra Djurgårdsstaden ska minst 12 000 bostäder och 35 000 nya arbetsplatser byggas fram till 2030, och det behövs eftersom Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Det är en dubbel utmaning för Stockholm att klara av att växa och samtidigt klara högt uppställda hållbarhetsmål för hela staden. En förutsättning är den breda politiska förankringen och ambitionen att Stockholm ska vara ledande inom hållbar stadsutveckling. Att Stockholm kommit långt är ingen slump, utan en mångårig strävan som bland annat lett till att Stockholm utnämndes till Europas första miljöhuvudstad 2010.

Om C40

C40, Cities Climate Leadership Group, är ett nätverk för stora engagerade städer runt om i världen – idag cirka 75 stycken. Målet är att minska städernas klimatpåverkan genom hållbara lösningar inom till exempel stadsplanering, energi, transporter och avfall. Mer information finns på www.c40.org/awards.

Om Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är det största stadsutvecklingsområdet i Sverige med 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser som byggs fram till 2030. Området ligger på cirka 10 minuters cykelavstånd från Stockholm city och här omvandlas industrimark till en urban hållbar stadsdel i samspel med hamnverksamheten i området. För att bygga den hållbara stadsdelen ställs höga krav på bland annat energi och transporter som följs upp och utvärderas. Dessutom pågår just nu 20 forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar med kunskap i hållbarhetsarbetet.

Kontakt

För kontakt med finansborgarråd Karin Wanngård, kontakta Magnus Ljungkvist, 076-122 90 88

För mer information om Norra Djurgårdsstaden, kontakta Martin Ottosson, kommunikationsstrateg, exploateringskontoret, 08-508 26 442