Landstinget Halland

Norra Halland får team för särskilt vårdkrävande patienter

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 16:38 CEST

Nu skapas ett team som ska hjälpa särskilt vårdkrävande patienter på vägen tillbaka ut i samhället. Det beslutade psykiatrinämnden vid sitt sammanträde i dag.

Sedan 1997 finns ett team för utslussning av särskilt vårdkrävande patienter vid psykiatriska kliniken i Halmstad. Erfarenheterna är goda. Genom ett särskilt ansvar för uppföljning och kontakt samt genom en hög tillgänglighet har teamets arbete bidragit till att patienterna behövt mindre sluten vård och haft ett klart mindre behov av akuta besök och inläggningar. Gensvaret från patienter och närstående har varit positivt.

Nu skapas alltså motsvarande resurs för norra Halland. En överläkare och tre sjuksköterskor ska bilda det nya öppenvårdsteamet, och de ska i första hand arbeta med personer som är dömda till rättspsykiatrisk vård och patienter med psykisk störning och missbruksproblem och som kräver hög tillgänglighet och möjlighet till akuta insatser.

"En angelägen satsning"
– Det här är en mycket angelägen satsning som ger en förbättrad vård för en grupp med svår problematik, säger psykiatrichef Lars-Olof Ljungberg. Med erfarenheterna från arbetet i södra Halland, och med en försöksverksamhet som pågått i liten skala i Varberg sedan i våras, kommer vi att kunna lägga en viktig pusselbit på plats för den vuxenpsykiatriska vården i norra Halland.

Hela satsningen finansieras genom att medel som sparats genom minskade administrativa kostnader inom Psykiatrin i Halland förs över till Varbergs psykiatriska klinik. Organisatoriskt kommer det nya öppenvårdsteamet vara knutet till avdelning 21 på Sjukhuset i Varberg.

Vid dagens sammanträde behandlades också bland annat en uppföljning av den nya organisationen för Psykiatrin i Halland, samt nämndens delårsbokslut.

För mer information:

Psykiatrichef Lars-Olof Ljungberg, tel: 0706-39 39 80