Stockholms stad

Norra innerstaden samverkar kring försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och vissa specialistfunktioner

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 15:55 CEST

Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Eva Svedman,
Telefon: 076 12 08 072,
E-post: eva.svedman@kungsholmen.stockholm.se

Stadsdelsförvaltningarna på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm kommer från den 3 september 2007 att samverka i tre nya gemensamma enheter. Detta görs för att åstadkomma en mer effektiv handläggning och service i en del av staden där antalet ärenden inom socialtjänsten minskar.

Försörjningsstödsenheten finns på Östermalm Försörjningsstödsärenden kommer att handläggas inom en gemensam försörjningsstödsenhet på Östermalms stadsdelsförvaltning. Denna enhet handlägger även arbetsmarknads- och flyktingfrågor.
Besöksadress: Karlavägen 104, plan 6, telefon vx 508 10 000

Arbetsmarknadsenheten finns på Kungsholmen
Arbetsmarknadsenheten på Kungsholmen kommer att arbeta med att stärka personer i norra innerstaden som är arbetslösa och har försörjningsstöd. Målet är att dessa personer ska få arbete eller börja studera. Enheten har också ansvar för flyktingmottagningen.
Frågor kring detta besvaras på verksamheten Fokus, telefon vx 508 08 000.

Specialistfunktionerna finns på Norrmalm
Under augusti har budget- och skuldrådgivning, boutredning samt konsumentvägledning samlats i en gemensam enhet på Norrmalm.
Besöksadress: Tulegatan 13, telefon vx 508 09 000

Ytterligare information
Susanna Wahlberg, avdelningschef Kungsholmen, tfn 508 08 022
Margareta Forsslund, avdelningschef Norrmalm, tfn 508 09 023 Mona Lindgren, avdelningschef Norrmalm, tfn 508 09 304 Inger Outzen, tf programchef Östermalm, tfn 508 10 317