Socialdemokraterna Norrbotten

"Norrbotniabanan - ett dödshotat framtidsprojekt"

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 13:13 CEST

- Med beskeden i dagens infrastrukturförslag tillför regeringen i stort sett inget av de pengar som behövs för ett moderniserat transportnät i landet. Förutsättningarna för fullföljandet av Norrbotniabanan hänger därmed löst. Det säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (s) om den borgerliga regeringens infrastrukturförslag.

- Det går heller inte att utläsa hur de faktiska årliga satsningarna ser ut och därmed är det betydligt fler viktiga framtidssatsningar - vid sidan av Norrbotniabanan - som är hotade.

- För Norrbotnibanans del är det nu viktigt att vi kraftsamlar politiskt och att alla norrbottniska politiker - oavsett parti - kraftfullt manifesterar Norrbotniabanans betydelse så att fullföljandet prioriteras!

- Banans betydelse för effektivisering av transportnätet, näringslivet och miljön är helt ovärderlig. Norrbotniabanan är det mest intressanta projektet när det gäller att knyta ihop landets transportnät. Banan innebär ju att det mesta av den viktiga svenska basindustrins transporter kan ske via järnväg direkt till Göteborgs hamn - därifrån 90 procent av all svensk export redan går.

- Det skulle innebära en oerhört offensiv satsning på svensk exportindustri och radikalt minska miljöbelastningen. Det understryker Leif Pettersson och hoppas nu på politisk kraftsamling och inom kort ett konkret besked om Norrbotniabanans förverkligande.

För information

Leif Pettersson

070606 98 40