Vägverket

Norrbotniabanan planerar vidare: Tre utredningar på sträckan Robertsfors-Piteå

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 13:29 CET

Nu när kommuners och länsstyrelsers synpunkter på förstudierna om Norrbotniabanans sträckning mellan Umeå och Luleå strömmar in till Banverket är det hög tid att börja fundera på fortsättningen. - För att kunna hålla tempo jobbar vi under en period parallellt med att sammanställa förstudien och starta upp anbundsförfaranden på järnvägs-utredningarna, säger Tomas Gustafsson projektansvarig för Norrbotniabanan.

Tre järnvägsutredningar går nu ut på upphandling och samtliga avtal beräknas vara klara under april månad. Järnvägsutredningarna omfattar sträckorna Robertsfors-Ostvik, Ostvik-länsgränsen och länsgränsen-Piteå. - Uppdelningarna på tre görs utifrån utredningstekniska skäl. Passagen av Piteå är ganska svår med mycket vatten och många svåra val för bl a resecentrum-placeringen. Minst lika komplicerad är passagen av Skellefteå, dessutom har de olika valen på lösningar i Skellefteå en stark inverkan på möjligheterna söderöver och därför väljer vi att i ett svep utreda från Ostvik och ända ner till Robertsfors där de olika korridoralternativen knyts samman. Sträckan mellan Piteå och Skellefteå har en lite tydligare korridor att arbeta inom med tyngdpunkt på att passera Byske på ett bra sätt. Vår bedömning är att denna uppdelning ger "lagom mycket att gapa över" när vi börjar med järnvägsutredningar i tre delar samtidigt, säger Tomas Gustafsson.

Förstudien ger korridorer
Ännu är det inte helt klart exakt vilka korridorer som blir föremål för djupare studier i järnvägsutredningarna. Vi sammanställer nu de remissvar som kommit från kommuner, länsstyrelser och privatpersoner. - Vi hoppas att sammanställningen av synpunkterna ska kunna vara klar inom de närmaste dagarna och då kan vi gå vidare med de sista detaljerna för förstudien och komma till beslut om vilka korridorer som bör studeras vidare, säger Tomas Gustafsson. När väl det är gjort startar ett intensivt arbete i form av de tre järnvägsutredningarna som vi hoppas ska vara klara inom två år.

Övriga delar
Samtidigt med utredningsarbetet Robertsfors-Piteå görs ett antal mindre rapporter på vissa andra delar som kräver en grundlig genomlysning. - Vi vill ju även underlätta för de vidare studierna längre fram för exempelvis i Luleå, säger Tomas Gustafsson. Det kan bli fråga om tekniska rapporter om t ex infarten till Luleå och dess konsekvenser för sjöfarten, flyget, brohöjder och tunnelalternativ och liknande. Trolig start för arbetet med fullständiga järnvägsutredningar för delarna Umeå-Robertsfors och Piteå-Luleå blir i slutet på 2007.