Länsstyrelsen Västerbotten

”Norrbotniabanan ska bli verklighet”

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 17:08 CET

Det menar strukturfondsdelegationen för EU-programmet Mål 1 Norra Norrland och beviljar Piteå kommun och Norrbotniabanegruppen ytterligare 900 000 kronor för att fortsätta jobba för att denna infrastruktursatsning ska bli av.

Norrbotniabanegruppens arbete har hittills varit framgångsrikt och bidragit till det positiva regeringsbeslutet rörande Haparandabanan och Norrbotniabanan. Arbetet med att ta fram faktaunderlag och informera om fördelarna med Norrbotniabanan har pågått sedan 1999. Trots positiva resultat finns risken att politiska beslut ändras eller skjuts på framtiden och för att säkerställa att hela Norrbotniabanan verkligen byggs krävs fortsatta informationsinsatser.

-Vi är överens om att det är nödvändigt att satsa på en utveckling av vår grundläggande infrastruktur, av stor betydelse för hela Sverige. Norrbotniabanan har en avgörande roll för näringslivets fortsatta utveckling och är en viktig förutsättning för hållbara och utökade arbets- och utbildningsmarknader, konstaterar Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson som också är ordförande i strukturfondsdelegationen.
Förlängning och utökning

Vid dagens möte i Luleå beslutade strukturfondsdelegationen att ytterligare 22 projekt ska få EU-medel under året. Totalt handlar det om 13 miljoner kronor. De flesta av dem har redan pågått en tid men ansökt om finansiering för att förlänga eller utöka omfattningen av sitt arbete. Bland de västerbottniska projekten kan nämnas Älgjägarfolkets viste i Norsjö, Umeå Biotech Incubator vid Umeå universitet och Film i Västerbotten.
Programmet nära slutet

Programmet Mål 1 Norra Norrland som omfattar 3,5 miljarder kronor från EU under åren 2000-2006 närmar sig slutet, projekt som fått finansiering från programmet kommer att avsluta sitt arbete successivt under året. Strukturfondsdelegationen har sitt sista beslutsmöte i maj.


Kontaktpersoner:
Per-Ola Eriksson, 070-629 60 05
Gunilla Hedman, 090-10 72 81, 070-635 72 81
Jessica Sandqvist, informatör, 0920-960 25, 070-364 46 97