Rikspolisstyrelsen

Norrbotten: Fler brottsutredare till polisen

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 10:51 CEST

Polisens nya arbetssätt innebär att fler brott uppdagas. För att möta den ökande mängden brottsutredningar förstärker polisen antalet brottsutredare. Bland annat anställs civila personer som utredare.

Under september kommer den brottsutredande verksamheten i Luleå att förstärkas med upp till tio man. Några av dem kommer att fortsätta sitt arbete under oktober månad. Dessutom håller Polisen just nu på och anställer civila brottsutredare.

- Det här gör vi för att minska ärendebalanserna. Målet för i år är att antalet öppna ärenden ska minska med drygt tio procent jämfört med 2006. Det målet ska vi klara, säger Anders Danielsson, chef för avdelning brottsutredningar vid Polismyndigheten i Norrbotten.

- Att antalet brottsutredningar ökar kan för den oinvigde verka som ett misslyckande för polisen. Borde inte brottsligheten minska? Men det vi ser är resultatet av vårt nya sätt att arbeta. Till exempel har antalet narkotikaingripanden ökat med närmare 45 procent under 2007. Genom att vi hårdare bevakar droghandeln i länet ökar antalet utredningar, säger Anders Danielsson.

Ett annat exempel på att utredningsverksamheten fungerar allt bättre idag ser man när man betraktar antalet frihetsberövade som tas in för utredning. Under årets fyra första månader frihetsberövades 34 procent fler i Luleå, jämfört med samma period 2006.

- Det är ett exempel på hur vi i vårt utredningsarbete prioriterar att lägga ner mer resurser tidigt i utredningsarbetet, i nära anslutning till att brottet har begåtts. Detta är också en åtgärd för att försvåra för kriminella att begå fler brott, säger Anders Danielsson.

Under samma period som antalet frihetsberövade ökade, minskade stöldbrotten i Luleå med 32 procent

Kommentarer lämnas polisintendent Anders Danielsson, tel 0920 – 29 50 40 eller
informationsdirektör Roger Jönsson, tel 070 – 699 39 86.