Länsstyrelsen i Norrbottens län

Norrbotten har en stark järvstam och en stabil lodjursstam

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 15:23 CET

Det visar Länsstyrelsens rovdjursinventering för 2010. Inventeringen sker årligen och omfattar lodjur, järv, kungsörn och varg. Den genomförs i samarbete med länets samebyar och är en av grundstenarna i Länsstyrelsens rovdjursförvaltning. Syftet med inventeringen är dels att följa rovdjursstammarnas utveckling, dels att ge underlag till Sametinget för rovdjursersättning till länets samebyar.

Vid rovdjursinventeringen räknas antalet föryngringar*/häckningar som ett mått på hur mycket rovdjur vi har länet. I de områden där föryngringar saknas dokumenteras förekomsten av de olika arterna.  

En minskning av antalet lodjursföryngringar och en ökning av järv
Under lodjursinventeringen 2010 har 33 säkra föryngringar dokumenterats i länet, vilket är en minskning från fjolårets 38 föryngringar. Lodjursstammen är ojämnt fördelad i länet med en hög koncentration i östra Norrbotten. Järvstammen i Norrbotten har haft en ökande trend under det senaste decenniet, med ett par års undantag. Årets inventering visade på 63 föryngringar, vilket är en ökning från fjolårets 48 föryngringar.  

Enstaka vargar
Norrbotten har ingen reproducerande vargstam. Däremot passerar enstaka individer länet under året. Länsstyrelsen har under inventeringen kunnat bekräfta fyra olika vargindivider, varav åtminstone en har haft östligt ursprung.  

Björnspillningsinventering
För att förbättra kunskapen om hur många björnar som finns i Norrbotten har Länsstyrelsen i år genomfört den första björnspillningsinventeringen någonsin i länet. Ca 1300 spillningsprover har samlats in av allmänheten. Proverna kommer att analyseras och resultatet sammanställas under 2011.

Återhämtning av kungsörn
Antalet lyckade kungsörnshäckningar var i år 44 stycken, vilket är en ökning jämfört med fjolårets 32 lyckade häckningar. Variationen mellan åren kan vara mycket stor. Det som är tydligt från årets resultat är att kungsörnarna har lyckats bra i fjälldalarna.   Hela Rovdjursinventeringsrapporten hittar du på Länsstyrelsens webb. * = en hona med ungar

För mer information kontakta:

Kjell Sundvall, chef för fältenheten, 0920-962 42, 070-684 62 42
Håkan Tyrén, inventeringssamordnare, 070-605 11 34

____________________________________

Jessica Rönnberg, Informationschef
Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå
Tel: 0920-960 25
Mobil: 070-364 46 97
Fax: 0920-22 84 11
E-post: Jessica.Ronnberg@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/norrbotten