Länsstyrelsen Västerbotten

Norrbotten och Västerbottens län – Sveriges ledande gruvregion

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 11:36 CEST

Tisdag 23 oktober träffas aktörer från Norrbotten och Västerbotten i Skellefteå för att diskutera det fortsatta genomförandet av den regionala mineralstrategin.

- Norrbotten och Västerbotten är Sveriges ledande gruvregion. Omfattande investeringar genomförs eller är på väg att genomföras, säger Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg. Detta ställer stora krav på samhällsomvandlingen, krav som många olika samhällsintressenter gemensamt måste möta. Det finns en samlad kompetens kring dessa frågor i våra bägge län.  

– Länsstyrelsens konkreta åtgärder och insatser för att möjliggöra en tillväxt i gruvindustrin bidrar starkt till en långsiktigt hållbar utveckling av vårt län. Länsstyrelsen i Västerbotten arbetar också strategiskt med att hitta och utveckla kopplingen mellan gruvnäringen, skogsnäringen, besöksnäringen och kreativa näringar, säger Västerbottens tf. landshövding Birgitta Heijer.  

Mineralstrategins bärande vision är att Norrbotten och Västerbotten på ett avgörande sätt ska bidra till att Sverige fortsatt ska vara den ledande gruvnationen i Europa. Visionen förutsätter insatser längst hela värdekedjan: prospektering – gruvdrift – anriktning – metallurgi – forskning/utbildning – myndighetsutövning – samhällsbyggande.  

- Gruvindustrin innebär spännande möjligheter till utveckling och tillväxt i delar av våra län som just nu har en minskande befolkning. Samtidigt ska vi skapa förutsättningar för en långsiktig regional utveckling med andra livskraftiga näringar när gruvorna inte längre är brytningsvärda, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten. 

Den regionala mineralstrategin pekar ut tre viktiga områden att arbeta vidare med:

1. Samhällsutveckling
2. Forskning och utbildning
3. Företag i mineralklustret.  

Strategin utgör även ett inspel till regeringens kommande nationella mineralstrategi.

- Det är av yttersta vikt att de bägge länens roll, möjligheter och förutsättningar får största möjliga genomslag även i det nationella arbetet, menar Sven-Erik Österberg.

Under seminariet kommer ett förslag till gemensam avsiktsförklaring att diskuteras.

Program för seminariet om den regionala mineralstrategin  

Under seminariet varvas korta föreläsningar med möjligheter till frågor och synpunkter från deltagarna. Tiderna är preliminära. 

09.30 - Drop-in-fika

10.00 - Moderator Lennart Gustavsson, Georange, har ordet. 
”Välkommen till Skellefteå”
Kristina Sundin-Jonsson, kommunchef, Skellefteå

10.20 - ”Norrbotten och Västerbottens län – Sveriges ledande gruvregion”
Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län, Birgitta Heijer, tf. landshövding i Västerbottens län, Erik Bergqvist, regionråd, Region Västerbotten

10.45 - ”Regionala mineralstrategin”
Arbetsgruppen för strategin ger en kort överblick  

11.00 - ”Människans behov av metaller och regionens roll och möjligheter”
Per Weihed, professor i mineralgeologi, Luleå tekniska universitet  

11.30 - ”Lokala samhällseffekter av gruvverksamhet”
Ulf Wiberg, professor i ekonomisk geografi, Umeå universitet  

12.00 - Kort diskussion där alla deltar
Lennart Gustavsson, Georange  

12.15 - Lunch  

13.15 - ”Regeringens uppdrag som gruvsamordnare”
Christina Lugnet, regeringens gruvsamordnare  

13.30 - ”Rennäringens perspektiv” Representant från SSR  

14.00 - ”Rekrytering, bryta barriärer och kompetensförsörjning”
Eva Johansson, personalchef, Northland Resources  

14.15 - Fika  

14.30  - ”Miljö - en avgörande fråga för en hållbar mineralstrategi”
Länsstyrelsen i Västerbotten 

14.45  - ”Nu går vi till handling”
Moderator Lennart Gustavsson, Georange  

15.15 (ca) - Avslutning
Sven-Erik Österberg, Landshövding i Norrbottens län  

Media är välkommen att delta hela eller delar av dagen.  

Kontaktpersoner:  
Sven-Erik Österberg, Landshövding i Norrbotten
0920-960 05, 076-836 46 84  

Erik Bergqvist, Regionråd, Region Västerbotten
090-785 72 67, 070-618 68 55  

Birgitta Heijer, T.f. Landshövding i Västerbotten
090-10 73 01, 070-593 35 29  

Tina Norgren, Länsledningens stab Länsstyrelsen i Norrbotten
0920-961 34, 070-309 61 34

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.