So Stockholm

Norrbottens Ambassad för Konst i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 10:31 CET

64 konstnärer från länet har ansökt att vara med i utställningen Norrbottens Ambassad för Konst. Alla länets konstnärer har varit välkomna att söka till utställningen och inbjudan har skickats ut genom KIN, KRO, KKV mfl. Urvalet kommer att göras genom curator Hans Isaksson. Hans Isaksson är en välrenommerad konstnär och curator med ursprung från Kiruna. Han har bla kurerat utställningar för Gustavsbergs konsthall och Konstfack i Stockholm (www.bjorkholmen.se)

Norrbottens Ambassad för Konst är en ny konceptidé för att visa upp nutida konst och konstnärer verksamma i Norrbotten. Önskemålet har kommit från konstscenen i Norrbotten att göra en presentation av konstverk utanför länets gränser för att presentera konstnärerna för en större publik.

Utställningen kommer att äga rum på galleri SoStockholm i Kungsträden 11-17 februari och sammanfaller med Sveriges största och viktigaste konsthändelse Market/ Supermarket (14-17 februari). Måndag 11 februari kl 12 är det pressvisning med Norrbottens läns landstings Kulturchef Elisabeth Lax och curator Hans Isaksson och vernissage/ invigning kl 19 med Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson.

Tisdag 12 februari kommer Norrbottens Ambassad för Konst att hålla ett After Work för gallerister från Sverige. Meningen är att få möjlighet att bekanta som med konst och konstnärer från Norrbotten. Bakgrunden är att väldigt få konstnärer från Norrbotten har en gallerist som representerar dem på en nationell och internationell marknad. Förhoppningen är att påvisa den höga nivå som finns bland konsten i Norrbotten och etablera galleristrepresentation. 1983 är den senaste gången länet gemensamt gjorde en kraftansträngning för att visa konst från Norrbotten i Stockholm. Utställningen Norrbotten Opp - Ljuset från Norr visades på Kulturhuset i Stockholm, som också var producent, i samarbete med en rad institutioner i Norrbotten bla Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Norrbotten, LKAB, KRO Norrbotten. 1983 års utställning hade grund i Norrbottens vardagsproblem – avbefolkning och sysselsättning – något som känns mycket främmande mot dagens Klondike-stämning i länet med primärproblem som bostadsbrist och kompetensutveckling.

Utställningen är ett samarrangemang av Konstmuseet i Norr med stöd av Kiruna, Luleå och Bodens kommuner och Norrbottens läns landsring. Samarbetspartner till utställningen är Northland Resources, Pajala Utveckling AB och Cliffton Mining.- ”Det här är en unik möjlighet för konstnärer i Norrbotten att få presentera sina alster för en större publik, press och med möjlighet till försäljning och nya kundkontakter”, säger Peppe Bergström, projektledare på Resurscentrum för Konst.

- ”Konst från Norrbotten behöver komma utanför länet för att stötas och blötas, upptäckas och beskådas!”,  avslutar han.- ”Att så många konstnärer får en samlad möjlighet att representera det mycket levande konstlivet i Norrbotten, som annars har ett långt avstånd till huvudstaden känns väldigt bra. Det sker en stark utveckling inom konstområdet i vårt län och genomförandet av Norrbottens Ambassad för Konst är ett led i den utveckling.”, säger Elisabeth Lax, kulturchef vid Norrbottens Läns Landsting/ Division Kultur och utbildning Resurscentrum för konst är en del av Konstmuseet i Norr och ska bygga broar mellan konstnärer och näringsliv i Norrbotten, vara ett stöd och en resurs för länets 14 kommuner och slutligen förädla och vidareutveckla länets konstnärer i sin egen profession. Målet för Resurscentrum för Konst är att konstscenen och konstnärerna i Norrbotten berikas, växer och synliggörs i och utanför länet.

För ytterligare information:

Peppe Bergström, projektledare Resurscentrum för Konst

Mail: per-erik.bergstrom@nll.se Tfn: 072-5624755

Elisabeth Lax, kulturchef Norrbottens Läns Landsting/ Division Kultur och utbildning

Mail: elisabet.lax@nll.se Tfn: 073-2159292

Namnlista på sökande till Norrbottens Ambassad för Konst går att rekvirera från PeppeNamnlista på sökande:

Bergström/ Resurscentrum för Konst, per-erik.bergstrom@nll.se, tfn 072-5624755

Rekvireras från Peppe Bergström/ Resurscentrum för Konst, per-erik.bergstrom@nll.se,Ackreditering för press:

tfn 072-5624755

www.konstmuseetinorr.se