Nordic Edge

Norrbottens läns landsting bygger upp sin HSA-katalog med Identity Manager och Automatic Account Manager från Nordic Edge

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 13:30 CEST

Norrbottens läns landsting bygger upp sin HSA-katalog med Identity Manager och Automatic Account Manager från Nordic Edge

PRESS RELEASE 
Stockholm, Sweden

Norrbottens läns landsting (NLL) påbörjade arbetet med att bygga upp sin HSA-katalog (Hälso och Sjukvårdens Adressregister) under 2009. Nu har Norrbottens läns landsting produktionssatt synkroniseringen mot HSA:s toppnod där informationen blir tillgänglig för medborgarna.
Inom en snar framtid ska Sveriges alla landsting finnas representerade under toppnoden i HSA-katalogen. I detta arbete har Identity Manager och Automatic Account Manager från Nordic Edge varit viktiga pusselbitar för helheten.

Norrbottens läns landsting (NLL) använder sig av Nordic Edge Automatic Account Manager (AAM) för synkronisering och provisionering av bland annat HSA-information. Automatic Account Manager används av Norrbottens läns landsting för att synkronisera sin interna HSA-katalog till HSA:s publika toppnod. Detta ger ett effektivt och flexibelt verktyg för hela identitetssidan.

Inbyggt i produkten finns bland annat funktioner för distribution, synkronisering och uppföljning av identitets- och attributinformation. Automatic Account Manager stöder också tvåvägsprovisionering vilket betyder att de sammankopplade systemen kan fungera både som källa och mottagare av identitets- och attributinformation.

Några viktiga krav som ställdes av Norrbottens läns landsting vid ett införande av Automatic Account Manager var att uppnå ökad data- och säkerhetskvalitet. Andra effekter som uppnåtts är ökad effektivitet och tidsbesparingar.

Norrbottens läns landsting (NLL) valde också Nordic Edge Identity Manager (IM) som möjliggör delegerad administration av den interna HSA-katalogen samt övriga databaser och katalogtjänster. Identity Manager används också för administration av de publika HSA-katalogerna som ligger under toppnoden som Inera, f.d. sjukvårdsrådgivningen, driftar.

Genom att implementera Identity Manager i Norrbottens läns landstings IT-miljö har organisationen fått ett enkelt och effektivt verktyg att arbeta med.
Verktyget förenklar arbetet genom att erhålla en god informations- och datakvalitet för sina medborgare i HSA-katalogen.

Om Nordic Edge

Nordic Edge är en ledande leverantör av säkra lösningar för identitets- och åtkomsthantering som gör att organisationer kan säkra och hantera sina digitala identiteter. Med Nordic Edges lösningar kan organisationer förbättra sina affärsprocesser och möta kraven från existerande lagstiftning. Erbjudandet inkluderar tvåfaktorsautentisering, rollbaserad delegerad användaradministration, synkronisering och provisioning. Mer än 10 miljoner identiteter administreras idag av Nordic Edges lösningar och över 2 miljoner användare loggar in säkert med Nordic Edges produkter varje månad. Nordic Edge grundades i Sverige år 2002 och har idag kunder i mer än 25 länder. Läs mer på www.nordicedge.se

För mer information, vänligen kontakta Stephan Schmidt på Nordic Edge 08-122 07 500, sschmidt@nordicedge.se

 

Om Norrbottens läns landsting

Norrbottens läns landsting har cirka 8 000 anställda, varav ca 6 500 arbetar inom hälso- och sjukvården.  Landstinget arbetar för norrbottningarnas välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna, genom allmänna politiska val. Landstinget ska bedriva hälso- och sjukvård, folktandvård samt viss utbildning.

Som folkvalt regionalt organ, ska landstinget medverka till Norrbottens utveckling samt genom ekonomiskt och annat stöd till kultur, kollektivtrafik och de mindre företagens utveckling skapa förutsättningar för en god livsmiljö.

Besök gärna www.nll.se för mer information.